Arkiv

SLC - 96Dcba6B5E5Fea3B Org
Fler växthusarbetsplatser behövs i projekt om allergier bland växthusarbetare

Arbetshälsoinstitutet efterlyser ytterligare några växthusarbetsplatser som deltagare i projektet om utredning av allergiorsakade yrkessjukdomar i växthus.

Fiskeriområdenas verksamhet påbörjas 2019

De nya fiskeområden påbörjar sin verksamhet 1.1.2019. NTM-centralerna sammankallar fiskeriområdenas första stämmor genast i början av 2019.

Åländsk kursdag om optimerad bevattning

Efter årets extremt torra sommar som drabbade Åland speciellt hårt ordnas en kursdag i januari där man diskuterar bevattning, bevattningsekonomi och olika strategier för att nå bästa resultat.

SLC - Varg5
Ny vargdebatt men läget fortfarande lika låst

Varför ska det vara så svårt att få dispens för skyddsjakt på varg? Det var tvistefrågan på en vargdebatt i Veikars i söndags. Ghita Bodman inledde debatten i Veikars med att visa redskapen Fanny och Liam använder när de går till skoltaxin. Fanny har ett paraply och Liam en klubba utrustad med spikar som vapen om vargen skulle dyka upp.

SLC - Varg4
Beslutsfattare skapade sig en bild av vargens framfart i Korsholm

Riksdagsman Mats Nylund och europaparlamentariker Nils Torvalds bjöds på en guidad tur i Korsholm i söndags för att på plats få bevittna årets vargobservationer, som var utmärkta med facklor.

Sista försöket för UTP-direktivet

Trepartsförhandlingarna om UTP-direktivet mot orättvisa affärsmetoder i leverantörskedjan har kört fast. Åsikterna i kommissionen, medlemsländerna och parlamentet går starkt isär. EU-ordförandelandet Österrike försöker ännu rädda vad som räddas kan.

Ilkka Uusitalo leder Pellervos delegation

Coop Center Pellervo:s delegation valde förra veckan lantbruksföretagaren Ilkka Uusitalo från Salo till sin nya ordförande, efter att kommerserådet Seppo Rytivaara meddelat att han drar sig tillbaka.

Närmatsprogrammet på rätt spår men större satsningar krävs

Regeringens närmatsprogram har varit av uppenbar betydelse när det gäller att utveckla temat närmat och sporra till partnerskap, konstateras det i en extern utvärdering av närmatsprogrammet, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Nylund nöjd med att Viexpo får mer resurser

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) är nöjd över att det österbottniska andelslaget Viexpo beviljas 170.000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

Nylander och Adlercreutz: Vi måste sluta försvåra träbyggande

Riksdagsledamöterna Mikaela Nylander (SFP) och Anders Adlercreutz(SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål som gäller brandbestämmelserna i trähöghus. Bakgrunden till spörsmålet är det dubbla brandskyddskravet som idag orsakar extra kostnader för trähöghusbyggande på cirka 100 euro per kvadratmeter.

Dröjsmålsräntan på lantbruksföretagarnas försäkringspremier ändras inte

Dröjsmålsräntan på de försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förblir fortsatt fyra procent.

LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk

Verkställande direktör Päivi Huotari vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA konstaterade på LPA:s delegations förra veckan att det nu behövs en gemensam vilja att stödja de inhemska livsmedelsproducenterna. Behovet av hjälp har ökat ytterligare för många lantbruksföretagare efter den besvärliga skördesäsongen.