Arkiv

SLC - 1 Img 5563
Lufttorkad skinka från San Daniele torkas under minst 13 månader

Syskonen Arinna och Alessio Prolongo för det gedigna mathantverket vidare, att tillverka San Daniele D.O.P Prosciutto Crudo-lufttorkad skinka, genom företaget Prosciuttificio Prolongo som deras farfar startade.

SLC - Julgran Sjalvplock 04
”Folk uppskattar inhemska julgranar”

Tre generationer på julgransuppköp. Hade Kåre Pihlström ordnat det årliga självplocket av julgranar bara en dag senare hade marken varit vintrigt vit, men kommersen var det inget fel på trots att snön saknades ännu i söndags.

Julgranstraditionen förändras i sakta mak

Fler än vartannat hem i Finland skaffar en julgran. En inhemsk gran är alltjämt det populäraste alternativet, men på senare år har det också skett förändringar i traditionerna.

Stormfällda träd blir julgranar i Italien

I slutet av oktober förstördes 14 miljoner träd i nordöstra Italien. Nu organiserar böndernas och skogsbrukarnas organisationer försäljning av julgranar, som kommer från de fällda träden.

SLC - Vindskyddlogo
Från mitt vindskydd: Jakt på klövvilt

Jaktens uppgift är att reglera klövviltstammarna så att de är i balans utgående från biotop och tillgång på naturligt foder. Nu börjar dock situationen bli ohållbar för många jaktlag på grund av besynnerliga rekommendationer gällande avskjutningen. Älgar som ska skjutas i en viss ordningsföljd och taggbegränsningar ställer till det, anser Bjarne Andersson.

SLC - Julbelysning
Julbelysning

Ledare: Aktiveringsmodellen drabbar äldre på landsbygden, men …

Arbetslösa har svårt att fylla kraven i regeringens så kalla aktiveringsmodell. Det är i synnerhet arbetslösa över 55 år på glesbygden som drabbas av modellen, eftersom de helt enkelt har svårt att få arbete. Det är FFC och Industrifacket som har undersökt hur arbetslösa medlemmar lyckas uppfylla villkoren i den så kallade aktiveringsmodellen i år. Det är bara en procent som har försökt uppfylla villkoren genom företagande. Men också tidigare regeringar har ibland fört em förnedrande politik gentemot arbetslösa.

SLC - Ptt Mjolk
Producenternas och handelns del av konsumentpriset har minskat

Producenternas och handelns reella andel av livsmedelspriset har sjunkit i förhållande till industrins andel, visar en färsk undersökning gjord av Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT och Naturresursinstitutet Luke.

SLC - Ffd
Ge en julklapp åt en kollega i ett utvecklingsland

​Om du redan innan jul tröttnat på materiella gåvor kan du via föreningen FFD, som hjälper jordbrukare i utvecklingsländer, ge en immateriell sådan. En immateriell gåva är ett utmärkt sätt att skapa julstämning och ge en gåva till ett verkligt och skriande behov.

SLC - Noviadonation
SLC donerar 150.000 euro till Novia

Styrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har beslutat att ge en donation till Yrkeshögskolan Novia på totalt 150.000 euro. Donationen riktas till naturbruksområdet. Finska staten kommer att ge en motfinansiering till donationen.

Nya verk och lagar i kraft nästa år

Det nya livsmedelsverket inleder sin verksamhet vid ingången av 2019. Vid årsskiftet träder också livsmedelsmarknadslagen i kraft, ett nytt aktielägenhetsregister införs och de nya fiskeområdena börjar fungera. De här ändringarna berör alla jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

SLC - Martin Westerberg
SLC:s styrelse nöjd över att livsmedelsmarknadslagen träder i kraft

Vid SLC:s styrelsemöte senaste måndag uttryckte styrelsen sin belåtenhet över att livsmedelsmarknadslagen, som innefattar tillsättandet av en livsmedelsombudsman, träder i kraft från och med 1 januari 2019. För SLC som organisation inleddes den processen med ÖSP:s och Martin Westerbergs motion till SLC-kongressen 2012.