Maskin & teknik Livet på landet

Minskad reglering av snöskotrar

Det blir möjligt att använda större snöskotrar än hittills på särskilt anvisade snöskoterleder som är lämpade för ändamålet.

Till fordonslagen fogas en definition av tung snöskoter. En tung snöskoter har en egenmassa på högst 0,8 ton, dvs. 300 kilogram mer än egenmassan hos en vanlig snöskoter.

På en tung snöskoter får det utöver föraren finnas plats för högst fyra personer, medan det på en vanlig snöskoter utöver föraren får finnas plats för högst två personer.

Med tung snöskoter får man köra på en snöskoterled som av den ansvariga för leden bedömts vara lämpad för ändamålet och försetts med en tilläggsskylt som sätts upp i samband med vägmärket snöskoterled. För tung snöskoter krävs körkort i kategori T.

Genom en förordningsändring fastställs den största tillåtna bredden på snöskotrar och tunga snöskotrar samt deras släpvagnar på snöskoterleder till 1,7 meter. På så sätt vill man säkerställa att fordonen utan risk för säkerheten ryms på befintliga snöskoterleder.

Lagändringarna träder i kraft den 31 december 2018.