Mikael Holmberg
Mikael Holmberg ställer upp i riksdagsvalet för SFP i vår. FOTO: SFP
Jordbruk SLC Landsbygdsnäringar

Mikael Holmberg kandiderar i riksdagsvalet

Mikael Holmberg, stadsstyrelseordförande i Pargas stad, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.
– Med 30 års erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag och med en mångårig erfarenhet av ordförandeskap i bankstyrelse samt många förtroendeuppdrag inom lantbruksproducentrörelsen känner jag mig motiverad att ställa upp i ett riksdagsval igen, säger han.

Mikael Holmberg har agrolog- och vaktmaskinmästarexamen. Han jobbar som lantbrukare och som motorman på fartyg.

– Jag kommer att lyfta upp frågor som rör markägare, småföretagare och finskflaggad sjöfart i min kampanj, säger han. Också realistisk miljöpolitik utan domedagsprofetior och ett europeiskt försvarssamarbete utan Natomedlemskap är frågor som kommer att vara centrala i kampanjen.

Mikael Holmberg, 57 år, är gift, har tre barn och bor i Nagu och Åbo.