P038693 306998
Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš – här tillsammans med Tjeckiens EU-kommissionär Vĕra Jourová – är både regeringschef och inflytelserik jordbruksföretagare. De båda uppgifterna går inte att kombinera, anser EU-parlamentet. FOTO: EU
Jordbruk EU Marknad

Tjeckiens regeringschef
riskerar sitt jordbruksstöd

EU skärper greppet om Tjeckiens regeringschef Andrej Babiš, som är inblandad i flera tvivelaktiga härvor som tyder på missbruk av EU-subventioner. Det gäller särskilt EU-stöden till jordbrukskoncernen Agrofert, som komplett ägs av Babiš.

I december antog en överväldigande majoritet i EU-parlamentet en resolution som uppmanar kommissionen att skärpa greppet mot Babiš och hans märkliga affärer. Parlamentet vill frysa ner alla EU-betalningar till Agrofert.

Den tjeckiska avdelningen av Transparency International efterlyste redan i september åtgärder mot Babiš från kommissionens sida. Motiveringen är att Babiš fortsätter att bryta mot EU-lagstiftningen om intressekonflikter.

EU:s nya budgetförordning förbjuder intressekonflikter. Parlamentet anser att kommissionen hittills har agerat alltför passivt i fallet Babiš och hans miljardimperium Agrofert.

Statschefen sitter på två stolar

Företagen inom Agrofert har enligt parlamentet kasserat mellan 42 och 82 miljoner euro ur EU:s struktur- och investeringsfonder mellan åren 2013 och 2017. Parlamentet hänvisar till att Babiš själv håller i alla trådar. Därför måste EU gå till botten med problemet.

Strax före julen meddelade EU:s budgetkommissionär Günter Oettinger att kommissionen kommer att stryka jordbruksstöden till Babiš och Agrofert. Anledningen är konflikterna mellan Babiš politiska åtaganden och hans personliga intressen.

Agrofert erhöll enligt tyska Süddeutsche Zeitung omkring 82 miljoner euro från Bryssel under 2017. Kommissionens juridiska avdelning betraktar det som problematiskt att Andrej Babiš råkar vara både premiärminister och jordbruksföretagare på en och samma gång.

Därmed flätar Babiš ihop sina affärsintressen med politiska aktiviteter på högsta nivå, resonerar Oettinger. Därför är Agrofert inte längre berättigat till subventioner från EU. I januari ska kommissionen börja hårdgranska Agrofert under lupp.

Oettingen uppges ha presenterat olika optioner för att lösa problemet. En möjlighet är att Babiš och hans familj avstår från sina andelar i Agrofert. Det andra alternativet är att Agrofert fortsätter sin verksamhet utan EU-subventioner.

En tredje möjlighet är att Babiš i egenskap av premiärminister håller sig utanför alla politiska processer som är förknippade med EU-subventioner, d.v.s. budget- och jordbruksfrågor.

Medger inga fel

Problemet är att Babiš inte medger några som helst intressekonflikter mellan politik och Agrofert. Samma sak bekräftar ett utlåtande från det tjeckiska justitieministeriet, som emellertid leds av premiärministerns eget parti.

Premiärminister Babiš är sedan flera år inblandad i korruptionsaffärer. Ett aktuellt, misstänkt subventionsbedrägeri med EU-medel gäller ett hotellprojekt med namnet ”Storkboet”, som indirekt tillhör Agrofert Holding.

EU:s bedrägerimyndighet OLAF har en längre tid varit inkopplad på fallet, men Babis har ständigt tillbakavisat anklagelserna för bedrägeri. I härvan är dessutom Babis hustru, svåger och två vuxna barn inblandade.

Agrofert är Tjeckiens största privata arbetsgivare. Koncernen består av 230 olika företag som sysselsätter 30.000 personer. Agrofert äger 57.000 hektar jordbruksmark, är landets största producent av griskött och bedriver stora mejerier och bagerier.