Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Risto Timonen överdirektör för
NTM-centralen i Egentliga Finland

Risto Timonen har förordnats till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för tiden 1.1-31.12.2019.

Till överdirektör för en närings-, trafik- och miljöcentral förordnas någon av centralens ansvarsområdesdirektörer. Timonen är direktör för ansvarsområdet för miljön och naturresurserna.

Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås samt är ordförande i centralens ledningsgrupp.