Jordbruk Marknad

Åland öppnar för
miljöstöd och nya
livsmedelssatsningar

Landskapsregeringen har beslutat flytta över en miljon euro inom Ålands Landsbygdsutvecklingsprogram för att kunna finansiera miljöstödets frivilliga åtgärder samt stöda investeringar inom livsmedelsindustrin.

Inom den nuvarande finansieringsramen överförs pengar så att landskapet under 2019 och 2020 kan bevilja sammanlagt 300.000 euro för miljöstödets frivilliga tilläggsåtgärder.

Dessutom tas 700.000 euro från investeringsstödet inom jordbruket för att pengarna i stället ska kunna ges för investeringar inom livsmedelsindustrin.

Jordbruksbyråns chef Sölve Högman säger att det under de nuvarande tuffa ekonomiska åren inte har funnits efterfrågan för alla de pengar som reserverades för investeringar inom lantbruket.

– Däremot finns det inom livsmedelsindustrin bra åtgång för satsningar på ökad förädling som ökar konkurrenskraften, säger Högman.

Dahlmans bygger ut och moderniserar

Bland annat slakteri- och charkuteriföretaget Dahlmans har enligt Högman ”mycket på gång”.

– Det handlar om att steg för steg modernisera olika delar av vår produktion och bygga om lokaliteterna vilket kommer att underlätta mycket för oss, säger Johannes Dahlman som är familjeföretagets fjärde vd i rakt nedstigande led.

Företaget grundades av hans farfars far Wilhelm Johannes Dahlman.

Omfördelningen inom det åländska LBU-programmet ska ännu notifieras av Europeiska kommissionen, men de föreslagna ändringarna har redan godkänts av programmets övervakningskommitté.