Img 6031
– Att gå ur ÅPF stärker inte lönsamheten, bidrar inte till någon förbättring och ger ingen drivkraft till förändring, utan tvärtom är det en missnöjeshandling som inte leder någonstans. Samarbete är en styrka eftersom vi tillsammans är starka, påpekade ÅPF-ordförande Birgitta Eriksson-Paulson.
SLC

ÅPF blickade både framåt
och bakåt under vårmötet

Ålands producentförbunds (ÅPF) vårmöte hölls på Ålands landsbygdscentrum förra veckans onsdag. Intressebevakningen uppfattas fungera väl, men behovet av samarbete är större än någonsin. Samtidigt är de ekonomiska och regulativa utmaningarna...
Sansad kommunikation och ändamålsenlig verksamhet Under 2024 gjorde ÅPF en medlemsundersökning vars syfte var att klargöra vad förbundets medlemmar anser om verksamheten och hur den skall se ut. Svaren tyder på...
Fler äpplen och mindre stöd Under mötet kom vd Sue Holmström att redogöra för ÅPF:s verksamhetsberättelse. – Lök- och äppelskörden blev betydligt bättre än fjolårets, med 500 ton mer äpplen än ifjol....

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera