Styrelsen I Bryssel
Traditionell gruppbild vid EU-parlamentet.
EU SLC

SLC:s styrelse besökte Bryssel

SLC:s styrelse besökte Bryssel tillsammans med fullmäktiges ordförande och flera tjänstemän 9-10 april. Resan vidtogs med tanke på valet till Europaparlamentet i juni.

Inför valet vill SLC:s styrelse själva skaffa sig mera kunskap om vad som händer på EU-nivå då det gäller jord- och skogsbruksfrågor just nu, men också positionera sig och föra fram SLC:s budskap inför det kommande valet.

SLC:s budskap inför EU-valet sammanfattas i organisationens EU-valprogram. Under de två dagarna i Bryssel förde man därför diskussioner med representanter från bland annat Europaparlamentet, SLC:s, MTK:s och Pellervos Brysselkontor, Copa-Cocega, DG Agri samt Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen.