Arkiv

SLC - Akerrojning
Ny avskogningsförordning och GJP-riktlinje kan begränsa åkerröjning i Finland

Det finländska jordbruket berörs i synnerhet av de föreslagna bestämmelserna i Europeiska kommissionens avskogningsförordning om nötkreatur och produkter som tillverkats av nötkreatur. Enligt förslaget ska nötkött som producerats på en åker som röjts 2021 eller senare inte vara marknadsdugligt, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret skjuts upp

Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret skjuts upp från mars till april 2022. Ibruktagandet måste skjutas upp på grund av att stödvillkoren för djurbidrag har ändrats, meddelar Livsmedelsverket.

Lönsamhetsenkät till SLC-medlemmar

För att få en heltäckande bild av medlemsgårdarnas situation genomför SLC nu en webbaserad enkät.

SLC - 24072015 Hd 42
Nytt initiativ för stor solcellspark på Åland

Den globala franska energijätten Neoen Renewables finländska dotterbolag har nu till Landskapets Fastighetsverk på Åland lämnat in en formell intresseanmälan om att arrendera närmare 50 hektar mark för att bygga en storskalig solcellspark på Åland.

Insändaren: Allemansrätten prisas men den har sina avigsidor

Allemansrätten är en gammal nordisk sedvanerätt som ofta lovordas och gott nog så. Nyttjande av rätten förutsätter att inga skador, olägenheter eller störningar åsamkas markägare och andra rättsinnehavare eller naturen. Beklagligtvis är verkligheten alltför ofta en annan. Dessutom har nyttjandet av rätten fått former som indirekt kan leda till stora förluster för skogsägaren.

SLC - 5443 Bruchus Pisorum 20120318
Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter

I ett prov av ärter som levererats för granskning med tanke på certifiering av utsädet har i Livsmedelsverkets laboratorium påträffats skalbaggen ärtsmyg och skador av sådana. Ärtsmygen påträffades i ett prov som härstammar från skörden från en utsädesodling i Södra Österbotten sommaren 2021.

SLC - Vete1
Veteskördar på 10 ton är möjliga i Österbotten

Veteskördar på 10 ton per hektar är möjliga i Österbotten, men då måste vi se till samtliga tillväxtfaktorer, betonar Matias Rönnqvist. – Växtodling måste utgå från biologiska basfakta, och vi måste vara beredda att lära oss mera om dessa. Istället för att klandra de ramar som miljöersättningssystemet sätter för kväve- och fosforgödslingen borde vi tillgodose grödans behov utifrån en helhetssyn.

SLC - Londbo2
Londbo gård i Vörå fick utmärkelse av Atria

I början av februari premierade Atria på sin traditionella Köttakademi duktiga köttproducenter. Den enda gården i Österbotten som premierades var Londbo gård Ab i Vörå som fick utmärkelsen ”Ansvarsfull familjegård”.

Trädgårdssektorn stärker samarbetet för att förebygga missbruk av arbetskraft

Företag och organisationer inom trädgårdssektorn ser allvarligt på misstankarna om ocker i Närpes. Aktörerna samlades på torsdagen på Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds, SLC:s initiativ för att hitta sätt att tryggt och hållbart rekrytera arbetskraft.

SLC - Img 1977
Forsman är ny ordförande för SLC:s spannmålsutskott

Kim Forsman är ny ordförande för SLC:s och SLC Nylands spannmålsutskott. Ingåbonden vill få en bättre lönsamhet i spannmålsodlingen och se att spannmåls- och husdjursbönder närmar sig varandra.

SLC - Kock5
Sortera köttet och prissätt det bättre!

Dåliga priser och höga kostnader. Det är realiteterna för köttproducenterna i dag. Men det tror kändiskocken Michael Björklund kan ändra i framtiden. Enligt honom vill allt fler av hans kunder ha inhemskt kött på tallriken – något som kan gynna producenterna på sikt.

SLC - Kock9
Björklund lärde blivande producenter att tillreda kött

Optima Lannäslund utbildar framtidens mjölk- och köttproducenter. Men det som de inte lär sig är hur köttet som de producerar ska tillredas. En inblick i hur det ska ske fick sista årets studerande förra veckan när kändiskocken Michael Björklund besökte Jakobstad.