Spann10
Tröskandet är ungefär halvvägs i Österbotten. Skördarna blir under det normala men ordet katastrof vill inte många odlare ta i sin mun. Positivt är också att torkkostnaderna blir lägre än normalt. Samtidigt håller spannmålspriserna på att stiga.
Jordbruk Tema

Lägre skördar än normalt – men ingen katastrof i Österbotten

Tröskandet av spannmål är i full gång i Österbotten. Torkan har satt sina spår och i likhet med övriga landet blir medelskörden betydligt mindre än normalt. Men en regelrätt katastrof verkar ändå ha undvikits.

– Vi har lidit av torkan, men regnet som kom på midsommar innebar en räddning. De värsta farhågorna verkar ha undvikits, säger Martin Edman, spannmålsodlare i Malax och ordförande för ÖSP:s spannmålsutskott.

Någon god spannmålsskörd blir det inte i år ur österbottnisk synvinkel. Värmen och torkan och bristen på regn har bidragit till att skördarna blir kraftigt under det normala men någon katastrof verkar det inte heller bli.

– Mulljordarna är räddningen. I de jordarna är hålls fukten bättre och det är på dem som vi får en relativt bra skörd. Men på torrare och skarpare marker ser man att växten har lidit. Det är väldigt glest på sådana åkrar, konstaterar Edman.

I slutet av förra veckan tröskade Henrik Bengs i Närpes. Han är själv spannmålsodlare men tröskar och torkar på förtjänst. Det han torkat hittills har en lägre hektolitervikt än normalt.

– Jag har inte torkat korn ännu, men tidig havre har nog lägre hektolitervikt, kring 53-54. Normalt ska det ligga på 60. När det är lättare blir det mindre mängder och kvalitetsmässigt är det också sämre. Det är för tidigt att dra några slutsatser men hittills ser tvåradigt korn nästan bäst ut, säger han.

Goda förhållanden

Han hade i måndags tröskat cirka 40 hektar och totalt brukar han skörda på 170 hektar varje höst.

– De sena sorterna är inte färdiga ännu men jag räknar med att ha tröskat allt inom ett par veckor om vädret fortsätter vara soligt.

Jämfört med i fjol är förhållandena för skördearbetet betydligt bättre. Det har fortfarande varit varmt och soligt så tröskandet har kunnat pågå till sent på kvällen.

– Markerna bär och det torra vädret bidrar till en fuktighet på cirka 13-15 procent. Så både bränslekostnaderna och torkkostnaderna är lägre i år jämfört med i fjol.

Spannmålsodlaren Bengt Eklund i Närpes har också kommit igång med tröskandet. Korn som han har torkat verkar ha en rätt bra hektolitervikt medan havren verkar ha drabbats hårdast av torkan.

– Det finns havrepartier som knappt klarar gränsen så det kommer att bli en del prisavdrag på grund av låg hektolitervikt. Sett till helheten i dagsläget är det ett skördebortfall på i stort sett alla sorter, säger Eklund.

Och fortsätter:

– Med tanke på den torra och varma sommaren är jag förvånad över att vi ändå verkar få hyfsade skördar. Det trodde vi inte tidigare i somras. På fukthållande marker är det inte fråga om någon katastrof men medelskördarna blir trots allt betydligt under det normala.

Hyfsat i de norra delarna

De norra delarna av Österbotten har fått mera regn än de regioner som drabbats hårdast av torkan. Det syns också i skördemängderna.

– Vi kommer att få skördar under det normala men de är ändå bättre än i områden som fått mindre regn. Odlarna här i regionen är således inte lika hårt drabbade som i andra, säger Mårten Krokfors, spannmålsodlare och medlem i ÖSP:s spannmålsutskott.

I måndags torkade han spannmål första gången.

– I natt kom den första satsen ur torken och det som kan konstateras är att hektolitervikten är lägre än normalt på tidigt korn. Men däremot är mängderna hyfsade. Vi har drabbats hårdare under 2016-2017 på grund av regn så i år vill jag inte ta ordet katastrof i min mun. Det ser faktiskt helt hyfsat ut men kvaliteten kommer bli under det normala, säger han.

Priserna på väg upp

Positivt betraktar han som de goda förhållandena för att tröska samt att torkkostnaderna är låga. En annan positiv sak är att spannmålspriserna har kommit upp.

– Jag tror att priserna kan stiga ytterligare under hösten och det är något som alla hoppas på för då börjar vi komma upp till normala nivåer. Men det kräver också att kvaliteten är bra för annars blir det avdrag. Så länge hektolitervikten är på en bra nivå och tjockleken grov kan man förvänta sig bättre priser än tidigare.

Henrik Bengs, som också köper upp spannmål, är glad över stigande priser.

– Det är positivt att priserna har kommit upp och jag hoppas att kvaliteten inte kommer att vara för dålig. Om marknadskrafterna arbetar som de ska tror jag priserna kommer upp ytterligare under hösten. Högre priser är något som gagnar alla odlare, säger han.

Bengs får medhåll av Edman.

– Priserna har börjat röra sig uppåt och allt talar för att de kommer fortsätta stiga. Uppköparna är redan nu oroliga för att de inte kommer att få in de mängder som de behöver. Nu får vi hoppas på en fungerande marknad som återspeglas i priset, säger han.