Jordbruk SLC Marknad

SLC: Spannmålspriserna måste upp

Sommarens exceptionella torka ser ut att på många håll ge en mindre spannmålsskörd än normalt. Att utbudet av spannmål därmed balanseras upp måste ha en positiv inverkan på de inhemska spannmålspriserna, fastslår SLC:s styrelse som samlades till sommarseminarium i östra Nyland den 13-14 augusti.

– Spannmålspriset måste nu korrigeras uppåt. Priset i Finland ligger omotiverat under prisnivåerna i Europa, trots att öppningspriserna i år är högre. Ifall priserna inte korrigeras och odlarna därmed inte kan täcka sina kostnader kan Finlands självförsörjningsgrad för livsmedel på lång sikt äventyras, säger SLC:s styrelse.

Det är viktigt att spannmålshandeln mellan speciellt husdjursproducenter och spannmålsodlare aktiveras anser SLC. Särskilt med tanke på den aktuella torkan är det skäl att hörsamma grannars och närregionens behov av foder.

– Den nya elektroniska handelsplatsen Spannmålstorget, viljatori.fi, är ett mycket bra och enkelt verktyg, där säljaren samtidigt når flera köpare. Via tjänsten blir det även enklare att nå köpare av specialpartier eller att sälja spannmål i mindre partier, påminner SLC-styrelsen.

SLC vill även se mer kontraktsodling för att på lång sikt få en mer balanserad spannmålshandel.

– För att öka kontraktsodlingen måste spannmålssektorn ta fram nya mångsidiga kontraktsmodeller vars prissättningsmekanism är till fördel för säljaren. Att spannmålsodlarna följer med prisläget är naturligtvis även avgörande för en lyckad spannmålshandel, säger styrelsen.