Nyland 1 A
Bengt Nyman är ordförande för SLC:s spannmålsutskott och medlem i MTK:s åkerväxtutskott. Han är växtodlare i Svartå i Raseborg. Också här har torkan gått hårt åt spannmålen i år.
Jordbruk Tema

All vårsäd skördemogen samtidigt i Nyland

Torkan är förstås den enskilda faktor som satt störst prägel på odlingssäsongen 2018 i Nyland. Landskapet har drabbats hårt av torkan, generellt sett aningen hårdare i västra Nyland än i östra, men också lokalt finns det stora variationer.

Bengt Nyman är ordförande både för SLC:s och SLC Nylands spannmålsutskott och medlem i MTK:s åkerväxtutskott. Hans gård är belägen i ett utpräglat odlingslandskap invid Svartån, som rinner från Lojo sjö vidare mot Pojoviken.

Över de böljande vete- och rapsfälten jobbar solen på flitigt, precis som den gjort under så gott som hela odlingssäsongen. Nyman sammanfattar växtperioden.

– Torkan har ju slagit hårt mot kusttrakterna, så också här i Nyland. Kanske särskilt hårt mot de västligare delarna av landskapet. Harvade man mycket i våras så harvade man helt enkelt bort den markfukt som fanns. Hur som helst gällde det att få ner kärnan i fuktig jord, lyckades man inte med det så grodde det helt enkelt inte. Vi har vårsädsbestånd i Nyland som grott i tre omgångar, en del först strax efter midsommar.

Nyman påminner odlarna om att det för brödsäd finns ett gränsvärde om maximalt två procent gröna kärnor. Någonting som kan vara särskilt viktigt att komma just det här året. Höstsäd brukar ofta klara torkan bättre än vårsäd, men i år är det inte lika entydigt.

– Det finns stora variationer bland höstgrödorna nu, generellt kan man ändå säga att tidigare sådda höstgrödor klarat torkan bättre än sent sådda höstgrödor.

Risk för hög proteinhalt i maltkornet

Omkring midsommar och en bit in i juli inföll en svalare period som också förde med sig nederbörd i Nyland, trots att det inte var särskilt mycket. Oljeväxter, ärter, bönor och vallväxter drog mest nytta av regnen.

– Spannmålsväxter kunde inte längre dra någon större nytta av dem, säger Nyman.

Bengt Nyman påminner också om att det finns risk för höga proteinhalter i maltkornet.

– I år kommer vårsäden att bli skördemogen samtidigt, maltkornet, vårvetet och havren. Värmesumman börjar närma sig 1.100 grader.

Han betonar också vikten av att veta vad man har i lager.

– Det är otroligt viktigt att låta analysera varan och känna till den exakta kvaliteten på det man har i silon. Kom också ihåg att provet ska representera hela partiet. Dessutom kan det vara bra att hålla analyserandet och kunskapen om varan i egen regi, säger Nyman.

Håll koll på aktörerna

Gällande marknadsläget tror Nyman att priserna kommer att röra på sig under hela hösten för att sedan stabilisera sig. Hankkija har till exempel justerat producentpriset på korn tre gånger under förra veckan. Enligt honom gäller det nu att avvakta med försäljningsbeslut om man har möjlighet till det.

– Som läget ser ut nu med skördeutsikterna är det mycket konstigt om producentpriserna inte stiger senare i höst och vinter.

Nyman understryker vikten av att följa med de olika uppköparnas kvalitetskorrigeringar och inte enbart stirra sig blind på grundpriset som erbjuds. Till exempel proteinskalorna har ändrats jämfört med i fjol. Fazer är en av aktörerna som 2017 hade ett maximalt proteintillägg på trettio euro, i år ligger det på tjugo euro.

Till sist påminner han också odlarna om att registrera sig på den elektroniska handelsplatsen för spannmål, viljatori.fi. Nu är det viktigt att så många odlare som möjligt registrerar sig och – framförallt senare under hösten – följer med verksamheten där.

– Där kan man erbjuda olika partier till försäljning. En annan webbaserad tjänst är vaunut.fi, som är avsedd för spannmålstransporter. Där bör man ha möjlighet till långtradartransporter till ett konkurrenskraftigt pris, avslutar Nyman.