Bo Stefan Radman 0127
Kvimobon Bo-Stefan Rådman är en av ett fåtal aktiva jordbrukare i Maxmo skärgård. Nötköttsproduktion är hans gebit. Normalt har han ett 70-tal kalvar i sin ladugård men just nu är antalet nere i cirka 40 efter slaktförsäljning, säger han.
Jordbruk

Samarbete viktigt för skärgårdsjordbrukare

De kvarvarande jordbruken i Maxmo skärgård kan i princip räknas på ena handens fingrar numera. Nötköttproducenten Bo-Stefan Rådman är en av fyra verksamma producenter i Kvimo by.

Efter några ovanligt varma sommarveckor har temperaturen plötsligt sjunkit betydligt. Den första måndagen i augusti bjuder samtidigt på uppfriskande regnskurar.

– Äntligen lite regn. Framför allt juli månad har varit extremt torr. Regnmolnen har tenderat att undvika de här trakterna. Jag kommer ihåg en motsvarande sommar för cirka 15 år sedan. Men den gången regnade det åtminstone under våren, säger Kvimojordbrukaren Bo-Stefan Rådman.

Hyfsad vall, misslyckad korn

Bo-Stefan Rådman har sina vallgräsfält dels på egen mark i hembyn och dels på några arrenderade åkrar i grannbyarna Djupsund och Teugmo. Totalt rör det sig om cirka 35 hektar.

– Jag har ungefär 12-13 hektar kvar att bearbeta i sommar. Resultatet har varit hyfsat hittills även om det inte handlar om några stora skördar under det här året. På fodersidan spökar det regniga fjolåret ännu. Nu är det bra att kunna lagra torrt gräs inför den kommande vintern, säger Rådman.

Vad gäller Rådmans spannmålsodlande har det inte varit särskilt lyckat i år.

– Jag har mestadels odlat korn på sistone. Men på grund av den svåra torkan i sommar sprack det hela. Nu går jag istället in för att kunna erhålla grönfoder.

På hemgården i Kvimo idkar Bo-Stefan Rådman nötköttsproduktion i den ladugård som han uppförde 2007. Byggnaden är dimensionerad för 84 djurplatser.

– Omfattningen på produktionen är cirka 70 kalvar. Men just nu är antalet nere på cirka 40 på grund av jag sålt en del djur för slakt i sommar. Tidigare hade jag också mjölkproduktion, men den biten försvann ur bilden för elva år sedan.

– Ur lönsamhetssynpunkt är nötköttsproduktionen inte någon guldgruva. Men det hela snurrar i alla fall på. Jag skulle kanske kunna tänka att bygga ut framöver. Men om antalet djur överskrider 84 måste jag i så fall förstora ladugården och skaffa nya tillstånd, funderar Rådman.

Samarbete nödvändigt

Jordbrukandet i Maxmo skärgård har i likhet med andra primärnäringar en marginell sysselsättande effekt i lokalsamhället nuförtiden.

Bo-Stefan Rådman har några lokala kollegor i hembyn: Jonas Holm, Ulf-Peter Norrlin och Björn-Erik Söderholm.

– Ett grundproblem här i skärgården är bristen på befintliga åker- och markytor. Terrängen är dessutom så pass stenig så att det inte lönar sig att satsa på nyodlingar.

– Själv är jag för närvarande tvungen att hämta halm från Kaitsor i Vörå. Det innebär traktorresor på 20-25 kilometer, säger Bo-Stefan Rådman.

Hur pass viktigt är det för skärgårdsjordbrukarna att samarbeta i arbetsvardagen?

– Det är väldigt nödvändigt, speciellt på den maskinella sidan. Vi är tre personer som delar på en skördetröska här i byn. Vi har också en gemensam balningsmaskin. Eftersom en sådan maskin kostar cirka 100.000 euro är det svårt att komma någon vart på egen hand.

– Vi gör också en del arbetsbyten ibland. Till exempel brukar Jonas Holm harva åt mig, medan jag brukar göra gödselspridningar på hans mark, säger Rådman.

Femte generationens jordbrukare

Bo-Stefan Rådman är aktiv som femte generationens jordbrukare i Kimo. Året var 2001 då hans far Helmer Rådman växlade över till honom.

– Innan dess hade jag arbetat 19 år på en mekanisk verkstad i Kaitsor. Parallellt med det värvet ägnade jag mig ofta åt kvällsarbete inom familjejordbruket. Redan för 45 år sedan hjälpte jag till på åkern under höbärgningsarbetet för första gången. Jag var fyra år på den tiden, säger han.

Efter 17 år som heltidsjordbrukare är Bo-Stefan Rådman inställd på att i princip fortsätta med samma yrkesmässiga koncept. Moderna trender som ekologisk produktion, reko-ringar och gårdsförsäljning är han inte inne på i någon högre grad.

– Om man till exempel ska börja med direktförsäljning bör man helst erbjuda någon specialprodukt som folk efterfrågar. Det är också krångligt att bli beviljad alla tillstånd, säger han.

Bo-Stefan Rådman innehar för närvarande uppdraget som ordförande för ÖSP:s lokalavdelning i Maxmo.

– Det har varit en del bortfall inom avdelningen under de senaste åren. Samtidigt har någon enstaka yngre förmåga inlett verksamhet i området. Till Maxmo-avdelningen hör som bäst ett 20-tal gårdar och det finns ett 30-tal personmedlemmar.

– Sedan ett par år tillbaka är Eklunds traktorservice understödande medlem i lokalavdelningen. Att ha tillgång till en traktorverkstad i närmiljön är verkligen en fördel, tillägger Rådman.

Levererar foderfisk till Monäs Feed

För sex år sedan grundade Bo-Stefan Rådman och kollegan Ulf-Peter Norrlin företaget Kvimo Fisk som en extra nisch.

– Ulf-Peter Norrlin hade haft ett uppehåll efter att ha fiskat nors tidigare i de lokala vattnen. Verksamhetsidén är att förmedla foderfisk. Vi säljer hela vår fångst till Monäs Feed i Monäs, Nykarleby.

– Vi fiskar nors med ryssjor i Kvimofjärden och Peuskofjärden. Den allra mest intensiva fisketiden sker om vårarna, under de två första veckorna efter islossningen.

– Förberedelserna inför vårsäsongen är dock en arbetsam tid. Under flera vintermånader gäller det att se till att fiskeredskapen är i skick och göra olika förarbeten, säger Bo-Stefan Rådman.