Jordbruk SLC Marknad

ÖSP:s styrelse: Producentpriserna måste höjas nu!

ÖSP:s styrelse välkomnar höjda spannmålspriser. Men samtidigt konstateras att det föranleder högre foderkostnader för husdjurssektorn. Det måste kompenseras via höjda producentpriser för kött- och mjölkproducenter.

– Vi är glada över att spannmålspriserna nu stiger. Men i kombination med att skörden blir mindre än normalt och att det leder till att husdjursproducenter måste köpa foder till en högre kostnader blir läget svårt för dem. Det här måste kompenseras genom höjda producentpriser, säger Tomas Långgård, ordförande för ÖSP.

Höjda spannmålspriser slås först ut på den enmagade sektorn men så småningom påverkas också nötkötts- och mjölksektorn. ÖSP: styrelse kräver därför att höjningarna bör komma genast.

– Förädlingsindustrin har nu ansvar för att se till att priserna på kött- och mjölkprodukter höjs. Och det är från marknaden som prishöjningarna ska tas, säger Långgård.

På köttsidan handlar det om höjningar på 10-20 cent per kilo och för mjölksidan om flera cent per liter.

– Problemet är att förädlingsindustrin ingår långa avtal och ett exempel är julskinkan som har sålts redan i februari. Nu gäller det att hela kedjan tar ansvar och att handeln är villig att öppna upp och diskutera kompensation för det besvärliga läget som producenterna nu hamnat i.

Långgård fortsätter:

– Vill handeln visa att de tar ansvar måste de minska på importen av köttprodukter som de facto har ökat i år. Importerat kött är dessutom producerade under förutsättningar som inte skulle godkännas i Finland. Också gällande mjölkprodukter är importen onödigt stor. För att ta ansvar måste importen minska och handeln måste förstå att inhemska råvaror bör gynnas.