Styrelseni Borga 1
SLC:s styrelse på studiebesök. Från vänster ÅPF:s ordförande Birgitta Eriksson-Paulson, SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist, ÖSP:s ordförande Tomas Långgård, Borgå Potatis VD Roger Nyqvist och SLC:s ordförande Mats Nylund.
Jordbruk Skogsbruk SLC

SLC:s styrelse höll sommarseminarium i östra Nyland

Under måndagen och tisdagen samlades SLC:s förbundsstyrelse till ett seminarium i östra Nyland för att diskutera de temaområden man kommer att jobba med under det kommande året. Samtidigt vill man också lägga sista handen vid valprogrammet för riksdagsvalet.

Styrelsens seminarium inleddes med ett studiebesök vid Borgå Potatis i Borgå. Företaget är verksamt inom partihandel och har sitt ursprung inom partihandel med just potatis och grönsaker. I dag förmedlar man ändå alla produkter som en restaurang kan tänkas behöva.

– Vårt fullservicekoncept verkar tilltala våra kunder. Vi har kunder i östra Nyland och huvudstadsregionen ända till Kyrkslätt, berättar företagets VD Roger Nyqvist.

Växande företag

Borgå Potatis har vuxit enormt genom åren. I dag sysselsätter företaget 34 personer och omsättningen ligger på cirka 12 miljoner euro.

– Sommarsäsongen är vår brådaste tid och då är det fullt upp här. Helt enkelt för att den finländska odlingssäsongen då hämtar en massa produkter till marknaden men också för att det finns fler kunder då, med sommarkaféer och restauranger, säger Nyqvist.

SLC:s styrelse diskuterade också livsmedlens ursprung och offentlig upphandling med Borgå Potatis Roger Nyqvist.

– Upphandlingen i kommunerna medför utmaningar för en liten eller medelstor aktör som vi är. En del kommuner har redan i kriterierna för upphandlingen att man ska ha ett nationellt heltäckande distributionsnät och då blir det ju hopplöst för oss. Men vi kommer att jobba för att få leverera till kommunerna här i trakten i framtiden, säger han.

Intensiv jordbrukspolitisk period

Mats Nylund berättar att man under förbundsstyrelsens sommarseminarium kommer att lägga sista handen vid det valprogram för riksdagsvalet man kommer att presentera för riksdagspartierna inom kort.

Livsmedlens ursprung och offentlig upphandling kommer givetvis att finnas med där, så också en rättvis och sund fördelning av vinsten inom livsmedelskedjan. Dessutom kommer man nu att jobba med att uppdatera SLC:s informationsstrategi.

– Det politiska arbetet sker i ett allt snabbare tempo. I synnerhet när det kommer till medieexponering. I dag räcker det inte bara med att reagera i medierna, du måste också agera där, säger Nylund.

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback påpekar att styrelsens sommarseminarium är ett givet tillfälle för att diskutera temaområden man kommer att jobba med under det kommande året.

– Vi är nu inne i en rätt så intensiv jordbrukspolitisk period i Finland. Bland annat diskuterar hur vi man på nationell nivå ska kunna implementera det som troligtvis blir den nya CAP och vilka nationella instrument vi ska ha utöver den.

Laxåback påminner också om SLC:s kommande förbundskongress i Esbo 26-27 november.

– Förbundskongressen är vårt rådgivande organ och ordnas vart tredje år. Det är viktigt att medlemmarna kommer till kongressen och gör sin röst hörd.