Jordbruk Globalt Tema

Torkan sänker skördar och pressar upp priset globalt

Den regnfattiga och heta sommaren förorsakar osäkerhet på spannmålsmarknaderna, både globalt och regionalt. Skördeprognoser bollas hit och dit medan noteringarna på spannmål stiger.

Marknadsanalytikerna är oeniga om konsekvenserna av den utdragna sommarhettan. Noteringarna på terminsbörserna har stigit. Veteterminerna har sedan årets början stigit med 35 procent och noteringarna för korn och havre med 10 respektive 15 procent.

Pristrycket har tilltagit de senaste veckorna. Under ett par korta veckor i juli steg vetenoteringarna med hela 22 procent. Kornet gick upp med 10 procent och havre med 13 procent. De dystra skördeprognoserna skapar oro.

Nyligen tog veteterminerna en liten knyck nedåt efter USDA:s senaste WASDE-rapport, som bland annat utgår från en sänkt efterfrågan på vete för foder. USDA-analytikerna justerade dessutom upp den ryska veteproduktionen.

Analytikerna betraktar turbulensen på börserna med en viss skepsis. I sin färska analys av läget på spannmålsmarknaden kritiserar Deutsche Bank marknadens aktörer för deras benägenhet till ”flockbeteende”.

I dag råder ingen knapphet på spannmål ute i världen, menar analytikerna. Lagren är välfyllda och kompenserar med råge det globala behovet. Det är ingen fara för att vetet ska ta slut inom en överskådlig framtid.

Många ”lämlar” på börsparketten

Trots detta löper marknaderna amok. Minsta rykte om ett bakslag någonstans kan utlösa ett kurssprång. Den tyska producentorganisationen DBV:s nedjustering av skördeprognosen förra veckan var en sådan nyhet.

DBV gick ut med ett meddelande att den tyska veteskörden kan krympa med fem miljoner ton detta år. Syftet var att lägga eftertryck på kravet om ett skördeskadebidrag på en miljard euro. Euronext reagerade prompt med stigande kurser.

Liknande effekter hade telegrammen om extrem torka i Australien med varning för att fenomenet El Niño skickar mer hetluft till området. Hettan i Europa och dess möjliga konsekvenser bidrar ständigt till dramatiska reaktioner på börserna.

Samtidigt misstänker många analytiker att dagens skördeprognoser fortfarande är för optimistiska. Ingen kan bortse från risken att priserna på spannmål stiger kännbart inom ett eller två år, om spannmålen i de globala lagren faktiskt hotar att ta slut.

Därför är situationen givetvis allvarlig. Det internationella spannmålsrådet IGC har dragit ned sin prognos för den globala veteskörden till 721,0 miljoner ton, eller klart lägre än fjolårets 758,0 miljoner ton.

Ännu i början av juli utgick IGC från en 15,8 miljoner ton större skörd. Viktigaste faktor är den extremt dåliga EU-skörden. Analytikerna i London har sänkt sin prognos för EU-vete med 7,5 miljoner ton, till 139,9 miljoner ton.

Den ovanligt långa och heta sommaren har hårt drabbat veteproduktionen i Tyskland, Polen, de baltiska länderna och Norden, heter det i rapporten. För Frankrike räknar IGC med 36,4 miljoner ton vete, en reducering med sex procent.

I Spanien har växtsäsongen däremot löpt enligt noterna. IGC utgår från att den spanska veteskörden blir större än normalt. Trots detta har Spanien ingen chans att rädda den miserabla EU-skörden, fastställer analytikerna i London.

Ryssland förblir största veteexportör

Ryssland och hela Svartahavsregionen måste för första gången på sex år räkna med förluster. Landets veteproduktion minskar detta år från fjolårets 85 miljoner ton till bara 65 miljoner ton. Ukraina sänker sin export av kvarnvete med 20 procent.

EU-kommissionen utgår i år från en total spannmålsskörd på 293,5 miljoner ton. Därmed väntas skörden minska med 4,4 procent i jämförelse med fjolåret och hamna långt under rekordskörden 330 miljoner ton under toppåret 2014/2015.

Den heta och torra sommaren i stora delar av Europa sänker hektarskördarna för spannmål. Kännbara bortfall, delvis upp till 50 procent, är att vänta regionalt i de norra, centrala och östliga delarna av EU, medger kommissionen.

Prognoserna för EU:s västliga och sydliga delar utgår däremot från relativt normala skördar. Eftersom EU har stora lager av vete, vill kommissionen fortsätta att exportera vete i vanlig ordning för att försvara EU:s tredjeplats i världen som veteexportör.

Trots årets kännbara avbräck i veteproduktionen kommer Ryssland att hålla sin position som världens viktigaste exportör av vete, knappt före USA. Enligt prognoserna har Ryssland kapacitet att exportera drygt 30 miljoner ton vete.