Arkiv

SLC - 8043657632 31D5E5B08D O
Åländsk kritik mot nya regler för naturskydd och mångfald

Ålands landskapsregering är på flera punkter starkt kritisk till de nya regler för naturskydd och biologisk mångfald 2030 som föreslås av Europeiska kommissionens miljödirektorat.

SLC - Lpx 151016
Gensaxen kan underlätta bekämpning av ASF-virus

Den afrikanska svinpesten ASF är ett farligt hot mot den europeiska grisproduktionen. Än så länge saknas ett effektivt vaccin som kunde stoppa spridningen. Tyska och skotska forskare betraktar gensaxen som en chans, men vägen är ännu lång.

SLC - Vintern Rasar
Vinter

Ledaren: Skogsägarna månar om mångsidigheten

Den nya direktören för Finlands miljöcentral Leif Schulman påstår i en artikel från de finländska provinstidningarnas nyhetsbyrå Uutissuomalainen, att vi i Finland inte sköter våra skogar på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är i synnerhet den biologiska mångfalden han siktar på. Det finns i vilket fall som helst också en annan bild av utvecklingen: Enligt Finlands femte och senaste uppföljning av hotade arter 2019, känd som Rödlistan eller Rödboken, ändras hotbilden som helhet långsammare i just skogar och kulturlandskap än på exempelvis fjäll och myrar. En del arter är visserligen hotade men samtidigt har tillståndet för andra arter förbättrats, påpekar Micke Godtfredsen.

EU-exporten av nötkött går på plus

EU:s handelsbalans för januari-september var positiv med ett överskott på 335.900 ton. Mätt i värde visar handelsbalansen ett överskott på 624 miljoner euro inkluderat handel av både kött och levande djur, noterade EU:s kommittémöte för nötkött i december.

Ny lag om ekologisk produktion minskar kontrollen på gårdarna

Den åländska landskapslagen om ekologisk produktion ska uppdateras för att anpassas till EU:s nya bestämmelser som träder i kraft den 1 januari 2022.

Coronakrisen rubbar inte de globala agrarmarknaderna

Coronapandemin ska inte jämföras med finanskrisen 2008, som framkallade enorma fluktuationer på marknaderna för jordbruksvaror. Enligt kommissionen finns inga nämnvärda tecken på hotande marknadsstörningar under de närmaste åren.

Coronavaccin utvecklas för mink och finnsjubb

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FIFUR) och Helsingfors universitet utvecklar som bäst ett coronavaccin för minkar och finnsjubbar. Målet är att kunna ta i bruk vaccinet så fort som möjligt med bred spridning.

SLC - Lpx 177145
Matpriserna fortsatte att stiga i december 2020

Priserna på de globala livsmedelsmarknaderna fortsatte att stiga för tredje året i följd under 2020, rapporterar FN:s livsmedelsorganisation FAO.

Webbinarium 27.1 om MTK:s och SLC vattenprogram

MTK:s och SLC:s vattenprogram offentliggjordes i december. Onsdagen den 27 januari kl.9-11 ordnas webbinariet ”Tillsammans på väg mot god vattenstatus” där vattenfrågor är på agendan. Webbinariet ordnas inom ramen för webbinarieserien Miljösnack.

SLC - Dsc 4426
Grundkursen i ekologisk odling ordnas på distans i februari

På grund av den rådande pandemin arrangeras den årliga grundkursen i ekologisk odling på distans i år. Dessutom blir det en gemensam kurs för hela Svenskfinland. Detta innebär att fler föreläsare än vanligt medverkar.

Växthusodlare uppmanas fylla i undersökning om odlingsåret

Proagria Lantbrukssällskapet genomför nu på uppdrag av ÖSP den återkommande undersökningen av odlingsåret för växthusföretagare. Målet är att så många som möjligt deltar så att statistiken blir heltäckande. Sista dagen för att besvara frågorna är den 19 januari.