Jordbruk EU

Onsdagen ledde inte till framsteg kring brexit

Det blev inga konkreta framsteg under onsdagskvällen då EU:s ledare diskuterade läget kring det brittiska utträdet ur EU, känt som brexit. Så mycket var dock klart att Storbritannien nu har bett om tilläggstid att förhandla.
Ännu torsdag morgon var stämningen i vilket fall som helst den bland EU:s ledare att bollen nu är hos Storbritannien: Britterna måste lösa sina egna åsiktsskillnader innan man kan gå vidare i förhandlingarna.

Det här sade också Finlands statsminister Juha Sipilä till de medier som var på plats i Bryssel sent onsdag kväll.

Åtminstone på onsdagskvällen hade inte heller de europeiska ledarna fattat beslut om ett extra toppmöte i november kring brexit. Sveriges statsminister Stefan Löfvén sade efter onsdagskvällens träff att ett nytt möte inte kunde fastställas. Resonemanget var att det inte lönar sig att hålla möte om det inte finns något att förhandla om.

Lösning under november eller december?

Statsminister Juha Sipilä anser att man ännu hinner förhandla under november utan att det äventyrar tidtabellen, men att förhandlingarna måste fortsätta genast.

Först måste man få ett avtal till stånd om det brittiska utträdet som i så fall inleds etappvis efter den sista mars och först efter det kan man förhandla om det framtida förhållandet mellan Storbritannien och unionen, till exempel vad gäller tullar, gränsbevakning, medborgarnas rörlighet mellan länderna och dylikt.

Också av den orsaken håller man det nu för avgörande att parterna lyckas nå ett förhandlingsresultat under november eller absolut senast under december.

Ett alternativ är att Storbritannien lämnar unionen utan avtal, men under den senaste tiden har parterna börjat resonera om tilläggstid, antagligen för att undvika ett avtalslöst utträde.

Storbritanniens premiärminister Theresa May höll på onsdagskvällen fast vid sina optimistiska förväntningar på ett förhandlingsresultat inför världens medier, men det verkar vara allt färre som tar henne på allvar.

Bland de avgörande problemen återstår fortfarande rörligheten mellan Nordirland och Irland efter brexit.

EU-ledarna har gett unionens chefsförhandlare Michel Barnier fortsatt förtroende. – MG