Jordbruk SLC Maskin & teknik

LF och SLC tackar KoneAgria-besökarna

Vi tackar alla våra besökare på Kone-Agria i Jyväskylä förra veckan. Vi har blivit kända för att ha kvistiga frågor i vår tävling, så också i år. Temat var mjölk och mjölkproduktion.

Den första frågan gällde mjölkkonsumtion. Vi hörde många gånger under mässans gång att i vårt hushåll dricker man mycket mjölk. Konsumtionen av mjölk i flytande form har under åren sjunkit till 115,6 liter per person i fjol från 145,6 liter år 1994. Per dag har konsumtionen sjunkit från 4 till 3 deciliter.

Följande fråga gällde antalet mjölkgårdar i Finland i fjol. Också här har utvecklingen sjunkit; från 10.205 gårdar år 2010 till 6.704 gårdar år 2017.

Tredje frågan gällde antalet gårdar med lösdrift. 38 procent av mjölkgårdarna hade lösdrift, medan 59 procent av korna finns i lösdriftsladugårdar. I medeltal har man 28 kor i en båsladugård och 71 kor i lösdrift.

Sist men inte minst frågade vi om hur priset på mjölken i butiken hade utvecklats från år 1994 till 2017. En stor del av våra besökare svarade att priset hade sjunkit med 50 procent eller hållits på samma nivå. Det rätta svaret var ändå att priset hade stigit med 50 procent, år 1994 betalade man 66 cent för en liter lättmjölk och i fjol 99 cent.

Vi beslöt oss att dra vinnarna bland alla deltagare. De fyra vinnarna är enligt följande: Anders Åhman, Pedersöre; Anne Lamberg, Brahestad, Mikael Blomqvist, Pedersöre och Jano Leppälä, Ilmala. Vi gratulerar hjärtligt vinnarna.


Se även artiklarna:

Intressanta innovationer från KoneAgria

AgriSmart kan användas för att planera precisionsodling

Avant visade fram foderskopa och e6

Lyckat djurtema på KoneAgria

KoneAgria satsar på mjölkkor

Pellon introducerar helhetskonceptet Feedline e-Pro