Dlr Stuttgart 2018 Laserdetektion Weinbau 2
Inom vinodlingen används årligen stora mängder bekämpningsmedel mot mjöldagg. Drönare ska effektivera behandlingen så att besprutningen kan reduceras.
Jordbruk EU Maskin & teknik

Drönare söker upp svampsjukdomar i fält

Tyska flygingenjörer prövar ett lasersystem som från luften lokaliserar mjöldagg i fält. Utrustningen monteras i drönare som flyger över odlingen. Målet är att upptäcka svampsjukdomen i ett så tidigt skede att behovet av fungicider kan reduceras.

Det tyska centrumet för rymd- och flygforskning (DLR) har under sommaren testat tekniken i vinodlingar. Inom vinodlingen är svampsjukdomar ett stort problem som bekämpas med rikliga mängder bekämpningsmedel.

Under säsongen besprutas odlingarna med bekämpningsmedel mot svampar i flera repriser med bestämda tidsintervaller. I Europa används omkring 60 procent av alla sålda fungicider inom vinodlingen.

Provflygs på vingårdar

Den luftburna detektionstekniken ska i framtiden spara användningen av bekämpningsmedel. De känsliga drönarna upptäcker svampangreppen i ett mycket tidigt stadium och lokaliserar de angripna platserna.

Då kan en effektiv punktbesprutning genast sättas in på de angripna områdena. Det sparar kostnader för senare besprutningsomgångar, skonar miljön och höjer slutproduktens kvalitet.

Drönaren har redan provflugits på olika vingårdar i södra Tyskland. Den lilla hexakoptern flyger fram och åter längs tegarna på några meters höjd. Under drönaren hänger en svart låda i storlek med en skokartong.

Själva utrustningen består av en laser som sänder ut osynliga och för människor ofarliga laserstrålar. De träffar vinplantorna och utlöser en fluorescenseffekt som återsänder strålarna från plantan till en detektor.

Den specialkonstruerade spektrometern delar upp det återsända ljusets spektrum för analys av våglängderna. På basen av ljusspektrumets sammansättning kan forskarna avgöra om vinrankan är angripen av mjöldagg.

Forskarna vid DLR-institutet för teknisk fysik i Leopoldshausen har hunnit ungefär halvvägs i utvecklingsfasen. Tekniken ska nu slipas så att den blir praktiskt användbar inom jordbruket och levererar tillförlitliga data.

Går att tillämpa på andra grödor

Målet är ett kompakt och kostnadseffektivt system. Kravet är att detektorn ska klara heltäckande och systematiska granskningar av vidsträckta odlingsområden. Mätningarna ska ge tillförlitliga besked om angrepp av mjöldagg i ett möjligast tidigt stadium.

Enligt DLR har forskarna tre utmaningar att lösa. Mätutrustningen ska arbeta felfritt och exakt. Komponenterna ska vara lätta för att drönaren ska hållas i luften. Sist men inte minst ska priset stämma. Utrustningen får inte bli orimligt dyr.

För själva analysen av mätningarna måste en omfattande databas anläggas med möjligast noggranna uppgifter om våglängder och ljusspektrum för de vanligast förekommande svamparna och bladen.

DLR-teknikerna tror att tekniken kan bli användbar i fält inom de närmaste två åren. I princip kan analysen också tillämpas på andra odlingsväxter än vin. Det förutsätter i så fall separata databaser med våglängder och spektrum för respektive grödor.