Kone Agria1
Arskametallis nyhet är ett slags småfrösåll som med hjälp av blått LED-ljus tar bort sjukdomar från spannmål, Wisdom seed. Småfrösållet har funnits i Arskametallis utbud i 6-7 års tid, nyheten är nu att det kombineras med LED-ljus.
Jordbruk Skogsbruk Maskin & teknik

Intressanta innovationer från KoneAgria

Innovationer och nyheter fanns det inte lika rikligt av som under tidigare år på KoneAgria, men visst fanns de och en del av dem kan beskådas igen på Helsingforsmässan 15-17.11.

Markku Koivisto förevisar Arskametallis nyhet, Wisdom seed, ett slags småfrösåll som med hjälp av blått LED-ljus tar bort sjukdomar från spannmål. Småfrösållet har funnits i Arskametallis utbud i 6-7 års tid, nyheten är nu att det kombineras med LED-ljuset.

– På sikt hoppas vi att det här ska kunna vara en grej som ersätter betning. På större ekologiska växtodlingsgårdar kan det här vara ett intressant alternativ rätt så fort, säger han.

Arskametalli har givetvis forskningsresultat som stöd för den här innovationen och de kommer att presenteras på Helsingforsmässan.

Kone Agria2
Anne Idström och Hannu Ala-Haavisto vid Wikli Group utvecklar och säljer programmen Wikli och CashMan för jordbrukets ekonomiplanering.

Flexibelt kalkyleringsprogram

Wikli Group bildades i augusti och de lanserar nu ett program med samma namn, Wikli, för jordbrukets ekonomiplanering som ska köras parallellt med CashMan, som funnits en längre tid.

Medan man matar in uppgifter i Wikli, som är avsett för faktahantering, är igen CashMan mer av ett traditionellt bokföringsprogram och avsett för hantering av siffror.

– Själva kalkylerna finns i CashMan och de är väldigt flexibla och kan användas för olika syften. Till exempel som bilaga till affärsplanen vid en investeringsstödansökan till NTM-centralen, säger Hannu Ala-Haavisto som jobbar för Wikli Group.

Basversionen av Wikli är avgiftsfri och uppgifter kan därmed matas in utan att det kostar någonting. Modulen för att hantera de fasta kostnaderna, byggnader och maskiner, kostar 9,90 euro per månad.

Programmet verkar vara flexibelt och det är till exempel också möjligt att ge ut rättigheter åt olika instanser som banker eller skattemyndigheter, men att begränsa rättigheterna så att de enbart har tillgång till en viss del av uppgifterna.

Kone Agria3
Kimmo Hylynen förevisar tillsammans med produktutvecklare Tero Kämppi ”Heikki Käärijä”, en vedförpackningapparat av företaget Puuvirrat i Virdois.

Smidig vedförpackningsanordning

Företaget Puuvirrat från Virdois var på plats på KoneAgria med hela två olika nyheter. Kimmo Hylynen är försäljare vid företaget och berättar att man är väldigt nöjda över att produktutvecklingen lyckats så bra hos dem. Han förevisar ”Heikki Käärijä”, en vedförpackningsanordning.

– Med den här kan man smidigt förpacka ved i olika stora portioner. Packar man in den maximala mängden så räcker arbetet ungefär en minut med fyllning av klabbar, inplastning och borttagning av det färdiga vedpaketet.

”Heikki Käärijä” förpackar veden med hjälp av genomskinlig plast. Till exempel för vidare transport eller som färdiga portioner direkt för eldstaden.

Företagets andra nyhet är en presenning som fylls med luft. Hylynen berättar att han blev trött på regnvatten i hängande presenningar. Det kunde handla om tiotals liter vatten, i värsta fall hundratals. Och ville det sig riktigt illa så frös vattnet om hösten och så hade man ett stort isflak där.

Hylynens kusiner skötte produktutvecklingen och hela tiden blev produkten aning bättre.

– Nu är det otroligt lätt att fylla presenningen med luft med hjälp av pumpen. Och sedan hålls presenningen fylld som en boll och regnvattnet rinner av, säger han.


Se även artiklarna:

AgriSmart kan användas för att planera precisionsodling

Avant visade fram foderskopa och e6

Lyckat djurtema på KoneAgria

LF och SLC tackar KoneAgria-besökarna

KoneAgria satsar på mjölkkor

Pellon introducerar helhetskonceptet Feedline e-Pro

Kone Agria4
Puuvirrats andra nyhet är en presenning som fylls med luft. Kimmo Hylynen berättar att han blev trött på vatten i hängande presenningar.