Kone Agria Agri Smart
Teemu Autio visar växtligheten på ett skifte från sparade satellitbilder. Skiftet är grönt på bilden, eftersom det vuxit tätt på det, och så är bilden tagen mitt i växtsäsongen.
Jordbruk Maskin & teknik Marknad

AgriSmart kan användas för att planera precisionsodling

Programföretaget Suonentieto presenterade sin enstjärniga nyhet på KoneAgria i Jyväskylä nyligen. Nyheten är att programmet AgriSmart numera kan användas för att göra upp odlingsplaner för precisionsodling.

– Man kan plocka skifteskartorna från VIPU-tjänsten och via satellit följa med hur grödorna har utvecklats under året, förklarar Teemu Autio vid Suonentieto.

Uppgifterna kan man sedan använda för att göra upp odlingsplanen för följande säsong. Man kan lagra odlingsplanen på en minnessticka, men i vissa traktorer kan man också plocka uppgifterna direkt i en webbbrowser via Suonentietos hemsida på internet.

– Man får då fram uppgifter om till exempel besprutning, gödsling, markbearbetning och sådd, säger Teemu Autio.

Systemet fungerar dock inte via censorer eller motsvarande utan man måste veta uppgifterna på förhand om exempelvis gödselgivor och planera odlingen.

AgriSmart är också en hjälp vid uppgörande av de skiftesvisa anteckningarna.

Enligt sattelitbilderna över växtligheten på skiftena under året kan man jobba på olika sätt, till exempel är det lättare att sträva efter en jämn växtlighet men man kan också göra så att man satsar på de bördiga områdena eller väljer gröda enligt jordmån och bördighet.

Som stöd för precisionsodlingen har användaren aktuella satellitbilder, värme- och nederbördssumma samt väderprognos.

Tjänsten underlättar också anlitande av entreprenör.

– Det är bara för entreprenören att följa planen, förklarar Teemu Autio.


Se även artiklarna:

Intressanta innovationer från KoneAgria

Avant visade fram foderskopa och e6

Lyckat djurtema på KoneAgria

LF och SLC tackar KoneAgria-besökarna

KoneAgria satsar på mjölkkor

Pellon introducerar helhetskonceptet Feedline e-Pro