Arkiv

Strejkerna påverkar även utdelningen av LF

LF:s pappersversion kommer denna vecka att nå merparten av läsarna tidigast på måndag på grund av de strejk- och stödåtgärder som äger rum runt om i Finland under slutet av veckan. För att underlätta det för alla våra läsare som blir utan sin pappersversion på fredag håller vi den här veckan alla artiklar på webben öppna för vem som helst att läsa, även den digitala versionen av LF.

Smågruppsträffar om generationsväxling i Vanda i mars-april

Träffarna riktar sig i första hand till nyländska jordbrukare, men jordbrukare från alla regioner är välkomna.

Franzell tillfälligt ny chef för Ålands jordbruksbyrå

Näringsministern Jesper Josefsson har förordnat Leif Franzell till vikarierande byråchef för landskapsregeringens jordbruksbyrå för tiden 1 februari-31 juli 2024.

Strategisk EU-dialog ska ena agrarsektorn

EU-kommissionen har startat en strategisk dialog som sammanföra centrala aktörer inom hela den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Idén lanseras av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men initiativet möts med blandade känslor.

SLC - Lpx 00112897
Strukturella fel inom CAP stärker EU-böndernas missnöje

Bondeprotesterna har eskalerat i flera europeiska länder. De konkreta orsakerna varierar, men bönderna känner en stark ängslan för framtiden. Ekonomiska problem kombineras med oro för negativa förändringar, inte minst via EU-politiken.

SLC - 20240125 141248
Omfattande bondeprotester nu också i Frankrike

Trots att den franska regeringen försökt gå sina bönder till mötes har ingen lösning hittats. Protesterna fortsätter tills vidare och tusentals traktorer närmar sig Paris. Man borde dra EU i kragen, menar lantbrukaren Fabrice Aluyn.

SLC - Bauernprotest Hannover 2024 01 11 A
Bondeprotester lamslår tyska städer och hamnar

De tyska bönderna har denna vecka fortsatt att protestera mot regeringens reformplaner, men också EU-politiken är nu mål för producenternas ilska. Fallande priser, hot om förlorade skattefördelar och skärpta restriktioner har drivit tålamodet till kokpunkten.

SLC - Mika Olsbo Ja Tanja Oreto Smln Talvipaivilla Jyvaskylassa Kuva Virpi Aaltonen Sml
Tanja Oreto och Mika Olsbo från Esbo har valts till årets biodlare

Finlands Biodlares Förbund har valt Tanja Oreto och Mika Olsbo från Esbo till årets biodlare för 2024.

Stödnivåer och stödvillkor för EU:s jordbruksstöd och ändringar i ersättningen för ekologisk produktion

Statsrådet har fastställt jordbrukets stödnivåer och stödvillkor i fråga om det grundläggande inkomststödet, omfördelningsinkomststödet, EU-inkomststödet för unga jordbrukare och stödet för miljösystem samt ändringarna i ersättningen för ekologisk produktion 2024, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Notstod Nylund
Nötproducenter får mindre i produktionskopplat stöd för 2023

Utbetalningen av EU:s produktionskopplade tjurbidrag för 2023, vars första rat betalas ut nu i februari, kommer att vara ungefär trettio procent mindre på såväl AB- som C-området.

SLC - Dsc 0446
Små och stora bönder motionerar tillsammans i Ingå

Det är tisdag kväll. Ute är det smällkallt, men inne i den uppvärmda allaktivitetshallen i Ingå är det full fart och ingen behöver frysa. På konstgräset tränar juniorlagen fotboll, men resten av hallen har intagits av de lokala jordbrukarna och deras familjer. Det spelas badminton, innebandy och padel. Det skrattas och stönas om vartannat. Hej, nu måste vi nog ta paus. Vi måste ju hinna prata lite också, hörs det från en av spelarna på innebandyplanen.

SLC - Samfalld4 Jan24 Ct
SVF Österbotten satsar på samfälld skog

Skogsvårdsföreningen Österbotten ska bilda en samfälld skog. Föreningen vill inbjuda intresserade skogsägare i landskapet att ansluta deras skog. Målet är att förbättra skogsvården genom att bedriva ett ekonomiskt och hållbart skogsbruk.