Stefan Borgman
Stefan Borgman valdes förra veckan till ny ordförande för skogsexperternas fackförbund METO.
Skogsbruk SLC

Stefan Borgman är ordförande för skogsexperternas fackförbund

Förbundet METO, Skogsbranschens Experters representantskap valde förra veckans torsdag skogsbruksingenjör Stefan Borgman till sin nya ordförande för en tre års period. Ordförandeskapet är ett heltidsjobb, vilket innebär, att han kommer att sluta som SLC:s skogsombudsman och som utvecklingschef på Södra skogsreviret.

Det var fem kandidater som ställde upp och Stefan Borgman valdes i andra omgången med 12 röster mot 10 för Jarkko Pehkonen. Det var med andra ord öppet in i det sista.

Stefan Borgman efterträder forstrådet Håkan Nystrand som varit ordförande för METO sedan 2000. En skälig ersättning för utfört arbete är bland de frågor den nya ordföranden kommer att prioritera.

– Det är viktigt att branschens anställda får en lön som motsvarar kraven på deras arbete säger han.

Samtidigt påpekar han att man alltid i första hand bör sträva efter lösningar genom att förhandla. Vidare understryker han att det måste finnas tillräckligt med sakkunniga inom skogsbranschen för att skogen ska kunna vårdas på ett hållbart sätt och processerna inom produktionskedjan ska löpa smidigt.

– Den personliga kontakten behövs, bland annat till skogsägarna.

Utöver att jobba för skäliga ersättningar har hela branschen en utmaning i nyrekrytering av kunnig arbetskraft. Det gäller hela kedjan och inte minst på svenskt håll.

– Det blir en fråga som alla inom branschen bör engagera sig i och vi ska självklart bidra så gott vi kan, säger han.

Skogsbranschen gör många bra saker

Stefan Borgman vill även dra en lans för allt gott som görs inom skogsbranschen:

– Skogen diskuteras flitigt, och det är naturligtvis bra, säger han.

– Attityden gentemot skogsbranschen är emellertid stundvis ganska negativ, och det tycker jag är onödigt. Vi idkar ett hållbart skogsbruk och vi gör många andra bra saker inom branschen. Många undrar om virket kommer att räcka till, men allt tyder nog på att så är fallet. Vi får se hur det kommer att gå med alla aktuella planer på investeringar inom skogsindustrin, men samtidigt måste vi också påminna om att de flesta ännu är oförverkligade.

Därutöver påpekar Stefan Borgman att det finns efterfrågan på skogsindustrins produkter i hela världen.

– Det betyder också att någon avverkar fastän vi inte skulle göra det i Finland. Då är det bäst vi gör det här, eftersom vi avverkar på ett bra och kontrollerat sätt. Dessutom tar vi förpliktelsen att förnya skogen på allvar.

Vi är stolta, säger Mats Nylund

– Det är en jättestor sak, att Stefan har blivit vald, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

– METO är en mycket ansedd expertorganisation och vi är oerhört stolta över att en av ”våra egna” har blivit vald till ledningen för denna viktiga organisation. Vi önskar Stefan all lycka och välgång i sitt nya jobb och jag är övertygad om att vi kommer att ha ett mycket gott samarbete med METO också framöver.

Samtidigt meddelar Mats Nylund att SLC genast börjar arbeta för att hitta en ny lösning på hur det jobb, som Stefan Borgman har utfört på SLC, kan fortsätta.

METO har cirka 7.000 medlemmar, de flesta i anställningsförhållande men också några självständiga näringsidkare. Även studerande kan ansluta sig. Bland de anställda är organisationsprocenten kring 95. METO, som hör till tjänstemannacentralen STTK, förhandlar om ett tiotal kollektivavtal.

Läs också:

IPCC:s rapport positiv om skogen enligt Håkan Nystrand