Jordbruk EU Marknad

Danmarks mjölkkor producerar mest i EU

I förhållande till resten av EU producerar Danmarks mjölkkor den största mjölkmängden i EU per djur. Det framgår av statistik från Eurostat. Men finländska och svenska kor håller sig också väl framme.

Enligt den nyaste statistiken från 2017 producerar en dansk mjölkko i medeltal 9.600 kg mjölk. Under de senaste 20 åren har de danska korna dessutom ökat sin produktivitet mer än mjölkkor i andra länder.

Det goda resultatet kan förklaras med en kombination av effektiv avel, facklig rådgivning och duktiga bönder, sammanfattar specialkonsulent Mona Larsen vid Danmarks statistikbyrå.

Också korna i Estland nådde 2017 över 9.000 kg per ko, eller exakt 9.091 kg. Å andra sidan är populationen betydligt mindre än i Danmark. Estland har 86.000 mjölkkor mot 565.000 kor i Danmark.

De övriga nordiska länderna står sig också väl i konkurrensen. Enligt Eurostat mjölkade Finlands 275.000 kor i medeltal 8.823 kg mjölk under fjolåret. De 326.000 svenska korna förlorade knappt med 8.776 kg mjölk per ko.

Under 2017 vägde mejerierna i EU-28 i medeltal in 156 miljoner ton mjölk. De tre länder som producerade mest mjölk är Tyskland med 32 miljoner ton, Frankrike med 25 miljoner ton och Storbritannien med 15 miljoner ton.

De tre länderna svarar för 45 procent av EU-mejeriernas invägning. Medelproduktionen i de aktuella länderna ligger emellertid under 8.000 kg per mjölkko och år. Överlag har produktionen i alla fall stigit kännbart de senaste åren.

Det svenska Jordbruksverket har gjort en jämförelse mellan invägningen i Sverige, Danmark och Finland de senaste elva åren. I Finland har invägningen minskat från 1,8 procent till 1,5 procent, i relation till den totala EU-invägningen.

Sveriges andel av EU:s invägning har minskat från 2,4 procent till 1,8 procent medan den danska invägningen har ökat från 3,4 procent till 3,5 procent. Siffran bekräftar ökningen av produktiviteten i Danmark.