Fao Getreide Entladung Frachtschiff
Läget är just nu lugnt på de globala marknaderna för livsmedel, noterar FAO. ARKIVFOTO
Jordbruk Globalt Marknad

FAO:s matprisindex
fortsatte nedåt i januari

FAO:s matprisindex föll i januari för tionde gången i rad, rapporterar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Prisfall noterades för vegetabiliska oljor, mjölk och socker, medan priserna för spannmål och kött förblev i stort sett stabila.

Matprisindexet indikerar månatliga prisförändringar för en internationell standardkorg med de vanligaste livsmedlen. Indexet föll under januari månad med moderata 0,8 procent. Indexet kulminerade i mars 2022. Sedan dess har priserna fallit med 17,9 procent.

Prisindexet för spannmål förblev i stort sett oförändrat i januari. Priserna i denna grupp steg med marginella 0,1 procent. På årsbasis har de globala spannmålspriserna stigit med 4,8 procent sedan januari 2022.

De internationella vetepriserna föll med 2,5 procent då produktionen i Australien och Ryssland översteg förväntningarna, fastställer FAO. Det globala majspriset steg något på grund av stark efterfrågan på export från Brasilien och en svår torka i Argentina.

Prisindexet för vegetabiliska oljor föll med 2,9 procent i januari. De internationella priserna på palm- och sojaolja föll på grund av en dämpad importefterfrågan. Priserna på solros- och rapsolja föll på grund av god tillgänglighet på exportvara.

Mycket mjölk i Nya Zeeland

Mjölkprisindexet föll i januari med 1,4 procent. Priserna på smör och mjölkpulver hamnade under press då efterfrågan från ledande importörer på marknaden minskade. Ett växande utbud av mjölk från Nya Zeeland spelade dessutom en roll i sammanhanget.

I gengäld steg priserna på ost något, vilket enligt FAO beror på en återhämtning inom catering- och detaljhandeln i västra Europa efter julferierna. Valutaeffekter bidrog dessutom till högre ostpriser.

FAO:s prisindex för kött föll med minimala 0,1 procent i januari. Omfattande lager av fjäderfä, gris- och nötkött höll noteringarna på en låg nivå i januari. Exportpriserna för fårkött steg på grund av en växande importefterfrågan.

Prisindexet för socker föll med 1,1 procent i januari. Lovande skördeframsteg i Thailand och gynnsamt väder i Brasilien har mer än väl uppvägt prognoserna om lägre skördar i Indien och högre bensinpriser i Brasilien, skriver FAO.