Jordbruk Globalt

Ukraina kalkylerar med
halverad veteskörd

Ukraina var länge känt som Europas kornbod, men kriget har satt tydliga spår på skördarna. De ukrainska spannmålsodlarna befarar att landets skörd av spannmål och oljeväxter kan halveras detta år, jämfört med normala tider.

Under goda tider före den ryska invasionen räknades Ukraina som en viktig leverantör av spannmål till Europa och stora delar av den övriga världen. De ukrainska spannmålsodlarnas organisation UGA befarar att årets skörd blir en besvikelse.

Enligt preliminära prognoser kalkylerar UGA detta år med endast 16 miljoner ton vete och 18 miljoner ton majs. Organisationen understryker att det handlar om en optimistisk prognos som skulle förutsätta goda växt- och skördeförhållanden.

I en situation där vädret eller övriga förutsättningar sviker, riskerar skörden att bli ännu mindre. För bönderna vore det helt enkelt olönsamt att producera spannmål. Av denna orsak har de potentiella odlings arealerna följaktligen krympt.

Under det goda året 2021 före den ryska invasionen, tröskade de ukrainska odlarna in rekordskörden 33 miljoner ton vete. Parallellt tröskades 23,1 miljoner ton majs från landets åkrar.

Enligt UGA har lönsamheten inom Ukrainas majsodling försämrats, då kostnaderna för odling, torkning och transporter har stigit. Omkring tio procent av fjolårets majsskörd uppges fortfarande vara oskördad i väntan på att åkrarna ska torka upp.

En av världens viktigaste exportörer

Odlarorganisationen uppskattar att Ukraina hittills har lyckats exportera omkring 30 miljoner ton spannmål och oljefrö genom korridoren via Svarta havet samt alternativa rutter genom diverse EU-länder i Östeuropa.

Ukraina är en av världens viktigaste exportörer av spannmål. Odling och export fokuserar framför allt på vete, majs och korn. Enligt EU-kommissionen står landet för 10 procent av världsmarknaden för vete och 13 procent av världsmarknaden för korn.

Ukraina är världens fjärde viktigaste exportör av korn. Landet är dessutom en av världens viktigaste aktörer inom marknaden för solrosolja med hälften av handelsvolymen. Men statistiken är svår att verifiera, så länge Ukraina befinner sig i krig.

Ukrainas president Wolodomyr Zelenskyj strävar till att utvidga exporten av spannmål från hamnar i Svarta havet till fler hamnar i regionen. Det underströk Zelenskyj då Danmarks statsminister Mette Frederiksen nyligen besökte Ukraina.

Enligt Zelenskyj vore det nödvändigt att utvidga exporten av livsmedel från Odessa och andra ukrainska hamnar. Målet är att avlägsna möjligast många hinder som hindrar sjötransporterna av livsmedel från Ukraina ut i världen.