Arkiv

SLC - Img 1676
Samarbete och synlighet viktigt för småskaliga mathantverkare och livsmedelsförädlare

Mera samarbete, fler nätverk livsmedelshantverkare emellan och större möjlighet för hantverksprodukter att nå synlighet. Det var några av de önskemål som lyftes fram när Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm r.f. arrangerade en seminariedag om livsmedelsförädling och mathantverk i Österbotten.

SLC - 20230127 094906
Nya affischer om matens väg intresserade på Educa-mässan

SLC deltog som utställare tillsammans med Farmer Time Finland, Finlands svenska 4H, Marthaförbundet och UngMartha på Educa-mässan i slutet av januari. Mässan är Nordens ledande evenemang inom undervisning och pedagogik, som i år lockade över 15.100 besökare.

SLC - Backgren1
Ann-Sofi Backgren svenskspråkig nätverkskoordinator på Livsmedelsverket

Från årsskiftet har den rutinerade landsbygdsaktören Ann-Sofi Backgren inlett ett nytt värv som nätverkskoordinator på Livsmedelsverket. Tanken är att den svenskspråkiga verksamheten ska förstärkas under den nya CAP-perioden, framhåller hon.

Insändaren: Jordbrukarna är värda mer

Nu krävs åtgärder på många plan, påpekar Henrik Wickström, SFP:s viceordförande.

SLC - Eu Domstolen
EU-domstolen förtydligade begrepp om grön genteknik

EU-domstolen fällde på tisdagen ett utslag som är ägnat att förbättra rättssäkerheten inom växtförädlingen. Enligt domarna är så kallad slumpmässig mutagenes med hjälp av strålning eller kemikalier ingen genteknik.

SLC - Gallring Energiavverkningar 3
Förstagallringar av skog lever inte upp till rekommendationerna

Skogscentralen har undersökt resultaten av förstagallringar i Mellersta Finland. Inget av de gallringsobjekt som ingick i undersökningen levde upp till skogsvårdsrekommendationerna. Trädbeståndet var för glest efter gallringen eller körstråken för breda.

SLC - Dsc07842
Joakim uppmuntrar till jobb i egna skogen

Lantmäteritekniker Joakim Åkerlund, 53 år, trivs med sitt jobb ute i naturen. Och fritidssysslan som självverksam skogsägare har blivit en både intressant och inkomstbringande bisyssla, som han gärna rekommenderar för andra skogsägare.

SLC - Annikka Selander Webben
Från skogsproffs till privatskogsägare – Annikka Selander går i pension

Efter tre år på ”övertid” lämnar Annikka Selander Skogscentralen för att gå i pension. – Jag står i ett slags vägskäl, och vet inte ännu vad jag ska sysselsätta mig med efter pensioneringen. Det är ändå helt klart att mitt intresse för skogen inte kommer att svalna, säger hon.

Enkät: Markägarna hoppas att beskogningsstödet fortsätter

Markägarna anser det viktigt att stödet för beskogning fortsätter. Skogscentralen genomförde en enkätundersökning bland markägare som ansökt om beskogningsstöd för att kartlägga deras erfarenheter och synpunkter på stödet. Lagen om beskogningsstöd gäller till slutet av 2023, men Jord- och skogsbruksministeriet förbereder en fortsättning för stödet.

SLC - Anders Hjortman Webben
Kommentaren: De många förväntningarna på skogen

Debatten om skogen pågår på olika nivåer. Insändare skrivs utgående från olika infallsvinklar. Från EU verkar det att komma en ny ukas i veckan. När man läste den senaste där man pratar om att lämna 30 kubikmeter död ved per hektar förstår man att vid utarbetandet av sådana texter har det inte funnits skogsfolk och markägare med, det är helt andra grupper som lobbar.

SLC - Skogsbruksingejorerna Webben
Han valde att studera till skogsbruksingenjör på finska i Rovaniemi

Varje år väljer svenskspråkiga österbottningar att studera till skogsbruksingenjör på finska. En av dem är August Högnabba, 24, från Terjärv. Han valde Rovaniemi som erbjuder kvällsstudier och studier på distans. Det passade mig bättre än att flytta till Ekenäs, säger han.

Vad är en krypande brand eller en hästskobränning?

Den första delen av termsamlingen som produceras i projektet ”Metsäalan sanastotyö” är färdig. Termlistan Eld i skogen innehåller information om 141 centrala begrepp kring skogsbränder och kontrollerade bränningar. Ordlistan har producerats som ett samarbete mellan experter från Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet och Jord- och skogsbruksministeriet.