Jordbruk

Skydda fjäderfän och andra
tamfåglar mot fågelinfluensa

Förbudet mot att hålla fjäderfän och andra tamfåglar utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft onsdagen den 8 februari, meddelar Livsmedelsverket.

Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att fågelinfluensa smittar från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur.

Under den tid utehållningsförbudet pågår (8.2–31.5) ska fjäderfä och andra fåglar antingen hållas inomhus eller så ska deras utehägn vara helt och hållet ingärdat och täckt med ett tillräckligt finmaskigt nät eller motsvarande.

Syftet med skyddet är att hindra att fågelinfluensa sprider sig under vårflyttningen från vilda fåglar till fåglar som hålls som husdjur, men det skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar, såsom Newcastlesjuka eller salmonella.

Om fjäderfä eller andra fåglar har tillträde till ett utehägn som skyddats på ovan nämnt sätt, ska en anmälan om saken lämnas i förväg till den lokala kommunveterinären. Skyddsbestämmelserna gäller inte friflygningar från duvslag, ratiter (bl.a. strutsar och emuer) eller djurparker. Utehållningsförbudet gäller husdjursgårdar och andra permanenta djurutställningar.

Fågelinfluensa förekommer alltjämt i Europa

Högpatogena influensavirusstammar, dvs. virusstammar som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä, förekommer fortfarande i stor utsträckning i Europa. Sjukdomsutbrott upptäcks hos både fjäderfä och vilda fåglar.

Livsmedelsverket uppmanar fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser för fåglar att upprätthålla ett effektiverat sjukdomsskydd.

I Finland konstaterades rikliga fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar över hela landet förra året. Dessutom hittades flera fall av PMV1-infektion hos tamduvor. PMV1-virus orsakar Newcastlesjuka hos fjäderfä.