Danish Crown Dc Horsens 059
Danish Crown jobbar plötsligt på en radikalt förändrad marknad. Koncernen har bytt färdplan men behåller sin strategi. FOTO: Danish Crown
Jordbruk EU Marknad

Danish Crown sparar
och säger upp personal

Den danska slakterikoncernen Danish Crown har hamnat i ett svårt marknadsläge och säger upp omkring 150 anställda i Danmark och utlandet. Covid, kriget i Ukraina och en kännbar inflation har försämrat förutsättningarna för verksamheten.

Enligt koncernledningen har omvärlden för Danish Crown förändrats radikalt sedan koncernen för ett och ett halvt år sedan presenterade sin Feeding the Future-strategi. I dagens situation måste alla områden ställas under omprövning.

Hemma i Danmark är det först och främst tjänstemän inom förvaltningen som måste gå. Därutöver kommer ett 50-tal personer att sägas upp vid koncernens enheter utomlands. De internationella marknaderna har förändrats.

Ännu under försommaren 2021 såg läget ljust ut för Danish Crown. Exporten till Asien löpte och de globala priserna på griskött höll en attraktiv nivå. Därefter förändrades marknaderna drastiskt på ett sätt som vände utvecklingen.

Luften gick ur marknaden

Covid-19 och tillväxten inom Kinas egen grisproduktion gjorde det svårare att penetrera den kinesiska marknaden. Därefter följde Rysslands invasion i Ukraina, vilket fick inflationen att explodera. Konsumenternas förtroende kraschade.

En massiv efterfrågan på griskött och historiskt höga priser har nu utbytts i missmodiga konsumenter och ett ras på de tidigare attraktiva marknaderna utanför Europa. Allt har skett mycket snabbt, beklagar Danish Crown-chefen Jais Valeur.

Koncernens strategier har varit baserade på en stabil marknad och positiva framtidsutsikter. Plötsligt måste allt ifrågasättas. Samtliga mål skulle omprövas. Processer och funktioner har trimmats om för att sänka kostnaderna.

I ett pressmeddelande framhåller Valeur att samtliga funktioner från försäljning till produktion och administration ska strömlinjeformas. Koncernstrukturen måste förenklas, bland annat ska försäljningsenheter utanför Danmark fusioneras eller läggas ned.

Det blir en omfattande process som kommer att genomföras under de närmaste sex månaderna. Omställningarna ska enligt planerna inte medföra negativa konsekvenser för kunderna. Målet är att skära ned kostnaderna med drygt 50 miljoner euro på årsnivå.

Valeur medger att det är trist att förlora goda medarbetare men dagens situation ger inget val. Dagens marknadsläge förutsätter rationaliseringar och en stram produktionskedja hela vägen från producenten till konsumenterna.

Många frågor är ännu öppna

Det är ännu oklart hur alla åtgärder kommer att påverka koncernens organisation och verksamheten i slakterierna den kommande året. Utvecklingen på marknaderna kommer att bli utslagsgivande.

Det första steget i riktning mot en slankare produktion togs nyligen i Tyskland, där en styckningsenhet i närheten av Hamburg med drygt 200 anställda kommer att läggas ned. Parallellt dras kapaciteten ned med 40 procent i ett slakteri i Essen.

Koncernen kommer däremot inte att rucka på sin Feeding the Future-strategi och investeringar som nyligen har startats upp i Storbritannien. Åtgärderna ska främst effektivera produktionens hållbarhet och målet att höja förädlingsnivån på råvarorna.

Danish Crown har nu inlett samarbetsförhandlingar mellan representanter för ledningen och medarbetare. Under samtalen ska parterna diskutera nedskärningarnas omfång och villkoren för uppsägningarna.