Samarbete3 Dec23 Ct
I tisdags ordnade Karleby, Nedervetil, Terjärv och Kronoby lokalavdelningar av ÖSP en skördefest. Ett evenemang som ordnats i många år och sker i samarbete mellan avdelningarna. Samarbete underlättar att ordna olika tillställningar för medlemmarna, säger ordförandena Johan Drycksbäck, Mats Holmqvist och Sanna Särs.
SLC

Samarbete underlättar
att ordna olika evenemang
för medlemmarna

I tisdags firade över femtio ÖSP-medlemmar skördefest i Småbönders. Ett återkommande evenemang som Karleby, Nedervetil, Terjärv och Kronoby lokalavdelningar ordnar. Det är en tillställning som efterfrågas från fältet, säger Sanna Särs.

På många håll i Svenskfinland upplever många lokalavdelningar till förbunden inom SLC att det kan vara en utmaning att locka besökare till evenemang. Att hitta på aktiviteter som intresserar är inte heller det lättaste – men i Småbönders i Kronoby kom över femtio medlemmar samman i tisdags.

Då ordnade Karleby, Nedervetil, Terjärv och Kronoby lokalavdelningar av ÖSP den traditionella skördefesten, som lockade över femtio medlemmar.

– Ibland heter den julfest eller midvinterfest och i år blev namnet skördefest. Det här är en mycket lång tradition som våra lokalavdelningar turas om att ordna. Så länge jag har varit aktiv var det bara under pandemin som festen inte ordnades, berättar Sanna Särs, ordförande för Terjärv lokalavdelning.

Finns behov av evenemang

Enligt henne började medlemmarna på fältet redan i höstas fråga om det också ordnas en fest nu.

– Det tyder på att det finns ett behov av att ordna tillställningar där medlemmarna kan komma samman. Och i takt med att antalet jordbrukare blir färre, minskar också medlemmarna och här kommer samarbetet mellan lokalavdelningar in i bilden. Det är lättare att ordna aktiviteter genom samarbete, säger hon.

Varför lockar just den här festen?

– Jag tror det är möjligheten att få träffa likasinnade under lättsamma och trevliga förhållanden. Det är fri samvaro och inget är direkt relaterat yrket och så får man äta god mat och umgås, svarar Johan Drycksbäck, ordförande för Kronoby lokalavdelning.

– Men trots att det inte ordnas via jobbet blir det alltid mycket diskussioner kring just det när bönder träffas, säger Mats Holmqvist, ordförande för Karleby lokalavdelning, och skrattar.

Julfesten, eller som i år skördefesten, är inte det enda evenemanget som lokalavdelningarna i fråga samarbetar kring. Genom åren har de ordnat olika typer av seminarier och informationskvällar.

– Förra året ordnade vi en gemensam kväll med information om vindkraft, säger Holmqvist.

Enligt honom funderar de kontinuerligt på idéer kring nya evenemang.

– Tankar och idéer finns alltid och i flera år har vi funderat på att ordna en gemensam utflykt eller exkursion, men hittills har det inte blivit av och plötsligt har det blivit höst.

Samarbete med församlingarna

Hon lyfter fram en annan tradition där lokalavdelningarna samarbetar med församlingarna. Det är det så kallade skördetacket som sker inom ramen för en gudstjänst.

– Jag tycker det är ett fint samarbete där man lyfter upp det som produceras och tackar för skörden. Det är ett fint sätt att visa uppskattning och i Terjärv är det här en viktig tradition, säger Särs.

Även i Karleby ordnas en dylik gudstjänst där man tackar för skörden.

– Jag tycker det är en fin tillställning där man samfällt tackar för skörden. I vår kultur hör det också till att tacka för maten efter man har ätit klart, säger Holmqvist.

De tre ordförandena konstaterar samtidigt att det inte är möjligt att ordna hur många aktiviteter som helst.

– Det är som sagt inte så enkelt att engagera alla på fältet och jag tycker också efter pandemin att det har blivit svårare att locka folk till evenemang. Det gäller på alla plan i samhället, säger Särs.

De förnekar inte att intresset för olika evenemang kunde vara större med tanke på att de fyra lokalavdelningar tillsammans har närmare tusen medlemmar. Men de konstaterar i samma veva att jordbrukarna har ett yrke som binder upp.

– På grund av det får man alltid förvänta sig ett ganska stort bortfall. Är man aktiv odlare i dag finns det inte tid till så mycket, säger Holmqvist.

Drycksbäck fortsätter:

– Många jordbrukare också involverade i mycket annat så den lediga tiden är ganska begränsad.

Bra kontakt med ÖSP

Alla upplever samarbetet med landskapsförbundet ÖSP som bra. Ska det ordnas någon form av aktivitet ställer förbundet upp med tjänstemän eller förtroendevalda som kan medverka.

– När vi ordnar gemensamma årsmöten brukar alltid någon från ÖSP komma ut och ge färsk information om aktuella saker. Det tycker jag är bra, konstaterar Drycksbäck.

Men de konstaterar samtidigt att många ute på fältet kan ha en begränsad bild av vad ÖSP:s verksamhet. Informationen kring förbundets verksamhet kan förbättras, tycker de.

– ÖSP och för att inte tala om SLC kan kännas främmande för många fältet. De vet mest om den lokala verksamheten, men det visar också betydelsen av lokalavdelningarna. Det är oftast jordbrukarnas närmaste kontakt till förbunden och centralorganisationen, säger Särs.

Holmqvist fortsätter:

– Just ur det perspektivet är det också bra att representanter från landskapsförbundet och centralorganisationen kommer ut till exempelvis lokalavdelningarnas årsmöten. Det är lättare att ta kontakt direkt till kansliet i Vasa om man har ett ansikte på personen man har ett ärende till.

På en del håll i Österbotten har det diskuterats samgång mellan lokalavdelningar på grund av bristande medlemstal. Från ÖSP har man meddelat att man inte styr en sådan process utan initiativ till fusioner måste komma från lokalavdelningarna.

– För några år sedan hade ÖSP en förfrågan till lokalavdelningarna om synen på samgång med andra. Men här finns inga diskussioner om samgång mellan våra lokalavdelningar. I stället satsar vi på samarbete när ett evenemang ordnas, säger Holmqvist.

Kom gärna med förslag

Särs vill också nämna att man inom lokalavdelningarna i den norra regionen har många aktiva unga producenter som gärna ordnar olika aktiviteter.

– Det här känns mycket bra för det är viktigt att framtidens jordbrukare engagerar sig. Jag tycker också om att de söker samarbete med den finska sidan för det är viktigt att vi har kontakter också dit, säger hon.

Skördefesten gick alltså av stapeln dagen innan självständighetsdagen. Vad som ordnas i framtiden återstår att se. Ett tydligt budskap till medlemmarna på fältet är följande:

– Vi är inte så många aktiva i lokalavdelningarnas styrelse och därför är det inte lätt att hitta på nya aktiviteter. Har medlemmarna förslag eller idéer får de mycket gärna ta kontakt med oss, säger Drycksbäck, Holmqvist och Särs.

Anton Broända, ordförande för Nedervetil lokalavdelning, hade inte möjlighet att medverka i intervjun.