SLC

Hopp och handlingskraft
genom FFD:s immateriella
gåvor lagom till jul

Möjlighet till försörjning och sysselsättning är en förutsättning för varje människas välmående. Tillräcklig inkomst gör att de dagliga behoven kan tillgodoses, men innefattar också möjlighet att studera och planera för framtiden.

Varje människa har rätt till drömmar och till möjlighet att fullfölja dem! När du står stadigt har du också styrka och möjlighet att planera för framtiden.

FFD:s gåvoshop erbjuder flera olika alternativ för att stödja småskaliga producenter, också hjälp med att tackla klimatförändringen. Lantbruksutbildning, jämställdhet eller företagarkurs – besök FFD:s gåvoshop och välj din bästa julklapp: www.ffd.fi/gavoshop.

Ge hopp och möjlighet till inkomst till dem som behöver det mest.