Ingrid Traskman Ny
Ingrid Träskman har tilldelats årets pris ur Fonden för hållbar odling. FOTO: Staffan Pehrman
Jordbruk

Ingrid Träskman har
tilldelats årets pris ur
Fonden för hållbar odling

Ingrid Träskman har under sin långa karriär villigt delat ut information och engagerat traktens ungdomar i sin odling. Hon har bidragit till att hålla upp intresset för specialgrödor inom jordbruksföretagen och visat intresse för jordhälsa och markbördighet.

Ingrid har också ställt upp som värd för studiebesök och engagerat deltagit under dessa tillfällen och dessutom främjat samvaron mellan odlarna och informationsutbytet mellan odlarna, t.ex. genom att vara aktiv i tidningen Trädgårdsnytt. Hon har även ställt upp när det behövts som mest i både andra och tredje stadiets utbildning.

Fonden för hållbar odling – Kestävän viljeyn rahasto är grundad av lantbruksrådet Bengt Sohlberg. Fonden förvaltas av Svenska lantbrukssällskapens förbund och prisutdelning av fondens medel handhas av en för ändamålet tillsatt prisnämnd.

Fondens syfte är att med ett pris premiera personer som i sina studier eller i sin forskning i ett examens-arbete eller i en avhandling föredömligt behandlat åkerväxtodling ur ett hållbart, innovativt och lönsamt perspektiv.

Priset kan även delas ut till en praktisk odlare som dokumenterat och följt upp sina odlingsåtgärder och nått goda resultat.