Skogsagare 2 A Webben
Anders Sjöstrand upplever att skogsbruket har bättre lönsamhet nu när virkespriserna är på en hög nivå. Årligen gallrar den självverksamma skogsägaren i Härkmeri, Kristinestad, mellan 800 och 1.200 kubikmeter. Han tar ut allt som energived eftersom prisskillnaden till massaved inte är så stor. Som skogsägare är jag rätt nöjd med virkespriserna just nu, säger han.
Tema

Prisskillnaden är så liten nu att
Anders säljer massaved till energi

Det senaste året har virkespriserna varit betydligt högre än tidigare. Det gläder i synnerhet självverksamma skogsägare som Anders Sjöstrand. Lönsamheten med att arbeta i skogen är bättre nu än för några år sedan, säger han.

Avverkningsarbetet i de finländska skogarna har kommit igång bra de senaste veckorna när det har varit en mycket kall period. En som har inlett årets gallringsarbete är Anders Sjöstrand, som är självverksam skogsägare i Härkmeri i Kristinestad.

– Nu är det perfekt väder att arbeta i skogen och vi får hoppas att det blir en riktig vinter i år så det blir tjäle. De senaste åren har det varit en utmaning att få ut virket ur skogen på grund av att det har varit långa milda perioder, säger Sjöstrand.

Att arbeta i skogen i perfekta förhållanden gläder många skogsägare just nu. Och det är inte bara det kalla vädret utan också det faktum att virkespriserna det senaste året har varit på en betydligt högre nivå än tidigare.

Energivedspriserna också höga

Det senaste året har priset för timmer legat på 70-80 euro per kubikmeter. Även massavedspriserna har stigit till 30 euro per kubikmeter (rotköp) och med stöden inräknade hamnar inte energivedspriserna långt efter.

Leveranspriserna för energived har legat på cirka 40 euro per kubikmeter.

– Det är historiskt höga nivåer och som skogsägare är jag relativt nöjd med priserna, men samtidigt har bränslepriset gått upp mycket. Trots det är det bättre lönsamhet med att nu arbeta i skogen än för 3-4 år sedan, säger han.

Han har inte räknat ut en timpenning för arbetet han utför i skogen.

– Men det märks tydligt att nettot vid virkesförsäljning är högre nu.

På grund av att det inte är så stor prisskillnad mellan massaveds- och energivedspriserna tar Sjöstrand ut allt han gallrar som energived.

– De senaste åren har allt jag gallrar sålts som energived. Det beror dels på att skillnaden i euro inte är så stor mellan de två sortimenten och det är också betydligt lättare logistiskt att lägga allt i en hög då man avverkar och lastar av virket, berättar han.

Tidigare när prisnivån mellan massaved och energived var större, sålde han mera av det förstnämnda.

– Men nu är det bara några euros skillnad mellan sortimenten och med tanke på min situation passar det nu bäst att sälja allt som energived.

Skogsagare 1 A Webben
Det är inte bara timmerpriserna som är höga just nu. Även massaveds- och energivedspriserna har stigit ganska mycket, i synnerhet leveranspriserna.

Samarbete med skogsvårdsföreningen

I Österbotten är skogsvårdsföreningen en stor aktör inom energivedshantering. Föreningen utför inom ramen för deras egen regi många gallringar och köper också upp energived på leverans. Sjöstrand värderar samarbetet med föreningen mycket högt.

– Jag säljer energiveden som kvistad till skogsvårdsföreningen och allt har fungerat mycket bra. Betalningarna kommer i tid och fjärrtransporten av virket har fungerat perfekt. Utöver det har jag också en granne som har växthus, Lindedals trädgård, och han köper upp hyggesrester och ris, säger han.

Sjöstrand äger ett par hundra hektar och har sedan han övertog gården, som även innefattar fårproduktion, tredubblat sitt skogsinnehav genom köp. Han har skog i olika åldrar och har sedan barnsben utfört många olika typer av arbeten i skogen.

– Jag utför markberedning, plantering, röjning och gallring på egen hand, medan förnyelseavverkningarna sköts av virkesköparen. Som skogsägare är det viktigt att ha skog i olika åldrar så att det kontinuerligt finns arbeten att utföra och inkomster att hämta.

Han betraktar skogen som en bra investering och merparten av innehavet finns inom fem kilometers avstånd till hemmet. Skogen är en viktig inkomstkälla vid sidan av fårnäringen.

– Med tanke på att lönsamheten inom jordbruket gått ner under senare år är skogens betydelse för ekonomin viktigare. Jag arbetar i skogen från september så långt in på våren som möjligt så länge bärighet finns. Under vintermånaderna har min fru Katja huvudansvaret för fåren när jag arbetar mera i skogen, berättar Sjöstrand.

Investerade i en skördare

Tidigare gallrade Sjöstrand manuellt med motorsåg, men för fem år sedan investerade han i en Sampo Rosenlew 10-46 PRO, som är en liten skördare som lämpar sig perfekt för gallringar.

– I takt med att arealen har vuxit blev det för tungt att gallra för hand. Jag är mycket nöjd med min maskin som funkar bra även i täta förhållanden.

För att undvika stormskador siktar han på att gallra mindre än vad som normalt görs.

– I stället siktar jag på att gallra oftare än normalt och det gör också att intäkterna är mera regelbundna, förklarar han.

En sak som påverkat utbudet av virke i Finland är importförbudet från Ryssland, som trädde i kraft i samband med kriget i Ukraina. Det innebar ett bortfall på miljontals kubikmeter virke och industrin har i princip ersatt det med inhemskt virke.

Eftersom efterfrågan på virke fortfarande är god, hoppas Sjöstrand att virkespriserna förblir höga.

– Importförbudet på ryskt virke har gynnat finska skogsägare och jag tror att vi kommer att ha en hög prisnivå på virke även i framtiden, säger han.

Sjöstrand har också sålt mer förnyelseavverkningar nu när timmerpriserna är höga.

– Jag har sålt lite mer än vad jag normalt brukar just på grund av att priserna är på en bra nivå.