Pälskrisen kan kosta över 30 miljoner euro – gräv fram mer pengar, kräver chef på foderkök

Budgeterade medel på 8–9 miljoner euro räcker inte ens halvvägs för attt ersätta pälsdjursuppfödarna, medger chef på Livsmedelsverket.

Tömda vedlager i Östnyland: ”Allt vi tillverkar och torkar far, efterfrågan är otroligt stor”

Om du inte redan har skaffat ved inför vintern och vill värma upp huset med östnyländsk ved är det för sent. Bränsle- och elpriserna har drivit upp efterfrågan.

Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer berättigade för att skydda befolkningen – ministerium avfärdar uppfödarnas kritik av fågelinfluensahantering

Pälsdjursuppfödarna har kritiserat Livsmedelsverkets hantering av fågelinfluensan. Jord- och skogsbruksministeriet anser ändå att verket har skött sig korrekt.

Myndighet erkänner att tusentals pälsdjur nu kanske dödas i onödan

Livsmedelsverket testar inte längre för viruset och kan därför inte vara helt säkra på att fågelinfluensa finns på de utpekade farmerna.

Finska markägare ska omfattas av EU:s återställningskrav – oklart vem som ska betala

Skogslobbyn är besviken på att EU-förordningen om återställande av natur kommer att omfatta finländska markägare. Finland kommer troligen att rösta emot den slutliga versionen av förordningen.

Efter nyår har Finland ingen djurskyddsombudsman

Regeringen har valt att lägga ner tjänsten som djurskyddsombudsman. Uppdraget har varit tidsbundet och har slaktats också tidigare.

Antalet sockerbetsodlare har ökat under året: ”Det är aldrig fel att ha roligt på jobbet”

Antalet sockerbetsodlare har ökat i hela landet då odlingen har blivit lönsammare. I Österbotten försöker man skapa gemenskap med odlarna, bland annat genom tävlingar och gemensamma odlingsdagar.

Stuk: Finländarna är mindre strålande än tidigare

Vi strålar mindre än tidigare, rapporterar Strålsäkerhetscentralen Stuk. Centralen har mätt radioaktiviteten hos den finländska befolkningen sedan 1960-talet, och för varje år har strålningen minskat.

De är först i världen med att odla dammusslor: ”Vi vet inte vad vi sysslar med”

Aktion Österbotten är troligtvis först ut i världen med att försöka odla dammusslan och använda den i matlagning. Krögaren Kim Hellman serverar dammusslan på tre olika sätt, det ena godare än det andra.

EU ratar biogasbilar trots att de är viktiga för klimatet: ”Talas bara om elbilar”

Biogasen är 90 procent klimatvänligare än bensin som fordonsbränsle. Trots det får biogasen tummen ner av EU och Finnvera som betalar ut etableringsstöd. Det har Jan-Ove Nyman fått erfara.

Bekräftat: Ingen afrikansk svinpest på Åland

Det vildsvin som simmat över till Åland och hittades dött i Möckelö, Jomala, bar inte på svinpest.

”Nu behövs is i magen” – jägare låter bli att skjuta älg i fyra veckor för att rädda älgstammen

Älgstammen har minskat så pass mycket i Västnyland att jakten på älg skjuts upp.