Fullmakt
Fullmäktigeordförande Kristian Westerholm efterlyste nya tag från regeringen och lantbruksproducenterna.
SLC

SLC:s fullmäktigemöte
öppnades med förhoppningar
om nya politiska vindar

SLC höll sitt fullmäktigemöte i Vanda förra fredagen. Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Kristian Westerholm som efterlyste åtgärder av den kommande regeringen samt samarbete och krafttag inom branschen. LPA:s nya vd framförde sin hälsning, och två medlemmar tilldelades förtjänsttecken. 

SLC:s fullmäktiges höll sitt vårmöte förra veckans fredag. Fullmäktigeordförande Kristian Westerholm öppnade mötet, och inledde med att konstatera att SLC har stora förväntningar på att den nya regeringen skall positionera sig för äganderätten, samt för att inhemskt producerad mat och energi är viktiga för försörjningen och beredskapen.

– Vi vill att regeringen gör en helhetsöversyn av inlösningslagen samt plan- och bygglagen för att stärka markägarnas juridiska ställning. Vi behöver också förbättringar i konkurrens- och livsmedelsmarknadslagen och lagen om offentlig upphandling för att kunna stärka våra positioner på marknaden.

Westerholm lyfte även fram den av SLC beställda utredningen om naturbruksbildningarna i Svenskfinland, samt behovet av att öka antalet jordbruksexperter inom näringslivet, rådgivningen, administrationen och intressebevakningen.

Westerholm efterlyste även en mera positiv attityd och ett mera aktivt marknadsföringsgrepp inom branschen, eftersom dess fortlevnad hänger på det.

– Här behövs ett ökat samarbete, även inom den bondeägda livsmedelsindustrin. Vi har inte råd med revirtänkande och ineffektivitet, vi behöver modiga beslut för att trygga en stark förädlingsindustri som klarar sig mot konkurrens såväl här hemma som på exportmarknader.

LPA:s nya vd framförde sin hälsning

Efter mötets konstituering framförde Heli Backman, som är ny verkställande direktör för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA sin hälsning till fullmäktige. Backman är jurist och har tidigare jobbat på social- och hälsovårdsministeriet med försäkringsärenden.

Backman lyfte fram avbytarservicen och projektet Ta hand om bonden som fått fortsatt finansiering fram till utgången av nästa år.

Reformen av lagstiftningen om avbytarservice avbröts under den senaste regeringsperioden, och enligt Backman är de oklart huruvida arbetet fortsätter under den nya regeringen fram tills att regeringsprogrammet utformats.

– Däremot har avbytarservicen uppdaterats på lokal nivå från och med 2023, och sköts av 12 lokala enheter. Avsikten är att säkra en jämnare tillgång till avbytartjänster genom en större regionindelning.

Från de närvarande mötesåhörarna hördes önskemål om fler avbytardagar samt beröm för Ta hand om bonden-projektet. Enighet tycktes råda mellan åhörarna och LPA om att satsningar på bondens välmående och fritid är speciellt viktigt i rådande tider.

Backman önskade slutligen ett fortsatt gått samarbete mellan LPA och SLC.

– Jag önskar er alla kraft i ert värdefulla arbete som bevarare av den finska livsmedels- och energiproduktionen.

Fullmakt2
Otto von Frenckell från Ingå tilldelades Finlands vita ros ordens förtjänstkors.

Två hedrades med förtjänsttecken

Under förmiddagen tilldelades även två medlemmar förtjänsttecken.

Otto von Frenckell från Ingå hedrades för skötseln av sitt skogsinnehav, en lång karriär inom jakt- och viltvårdsorganisationerna samt för hans insatser för lantbruksnäringarna lokalt, regionalt och nationellt. von Frenckell tilldelades Finlands vita ros ordens förtjänstkors.

Fullmäktigeledamot Johanna Nyman från Kvevlax tilldelades SLC:s bordsstandar, som beviljas åt personer som förtjänar centralförbundets särskilda aktning.

Fullmakt3
Johanna Nyman från Kvevlax högaktades med SLC:s bordsstandar.