Besok1
Gårdsbesöken hade planerats av LRF-ungdomens styrelse i Västerbotten med ordförande Frida Dahlberg i spetsen.
Jordbruk SLC

ÖSP-unga på studieresa
till Västerbotten

I slutet av mars arrangerade ÖSPs ungdomsutskott en studieresa till Västerbotten. Det var 25 unga ivriga bönder som kom med på resan, och de var från hela Österbotten. I Umeå anslöt Västerbottens unga bönder och vi gjorde studieresan tillsammans.

I Västerbotten är mjölk och nötkött huvudinriktningar, Vall odlades år 2023 på ca 70 procent av odlingsarealen. Under studieresan rörde vi oss i alla väderstreck från Umeå.

Besöksmålen var omväxlande, vi besökte mjölk-, nötkött-, svin-, får- och en växtodlingsgård samt företag i nära anslutning till våra näringar såsom skogsmaskintillverkaren Komatsu och Brännlandets iscider, där man med norrländsk vinterkyla koncentrerar must från svenska äppel.

Flera av gårdarna som besöktes har fler ben att stå på, som gårdsbutiker, charkuteri och turism. Att vi fick se olika produktionsbyggnader och lösningar var intressanta. Ombyggda produktionsbyggnad och helt nybyggda stall har båda  sina för- och nackdelar.

Besok2
Unga bönder i grishuset.

Det som märkbart skilde grannarna i Västerbotten från oss är markpriserna. Arrendet för åkermark ligger på ca 50 euro per hektar och jordbruksmark kostar ca 2.000-4.000 euro per hektar.  Bönderna tävlar inte med priset om arrende och marken, men å andra sida finns det färre bönder.

Gårdsbesöken hade planerats av LRF-ungdomens styrelse i Västerbotten med ordförande Frida Dahlberg i spetsen. Dahlberg sade att när träffarna blir regelbundet och återkommande blir kontaktnätet långsiktigt.

Senast det begav sig att ÖSPs unga bönder besökte Västerbotten var hösten 2019. För ganska exakt ett år sen var LRF ungdomen i Västerbotten och hälsade på oss i Österbotten. Det är roligt när samarbetet fungerar och unga bönder lär känna varandra. 

Vi bjöd in Västerbottens unga till Österbotten, och jag hoppas de inte dröjer så länge innan vi ses igen.

Besok3
Åbrånets limousin.