Skogsinventering 1
I år har det gått hundra år sedan man i Finland började följa tillståndet i landets skogar med riksomfattande statistik som bygger på stickprov, med andra ord riksskogstaxeringen (RST). Data och forskningsbaserad information behövs bland annat för att fatta politiska beslut som berör skogen.
Skogsbruk Tema

Årliga skogstillväxten minskar

Enligt den pågående riksskogstaxeringen har virkesförrådet i de finländska skogarna fortsatt öka. Däremot har virkestillväxten minskat. Riksskogstaxeringen (RST) har genomförts i hundra år och detta firades med ett seminarium 19:e oktober....
Långt perspektiv Ser man i ett perspektiv på hundra år är skillnaderna i både skogens tillväxt och virkesvolym markanta, även om skogsarealen under denna tid minskat något, med 2,5 procent. – 1921...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera