Jordbruk EU Globalt Marknad

Antidumpning stör EU:s gödselmarknad

Priserna på mineralgödselmedel fortsätter att stiga i EU. En bidragande orsak är antidumpningstullarna mot bland annat Ryssland, som förhindrar en öppen konkurrens. Tullarna måste avskaffas, kräver den europeiska producentorganisationen Copa-Cogeca.

Den europeiska gödselmarknaden fungerar dåligt, anser Copa-Cogeca och hänvisar till en tidigare rapport från International Food Policy Institute (IFIPRI), som ifrågasätter prisbildningen på mineralgödsel i EU.

Copa-Cogeca refererar också till prisuppgifter som visar att Yara och OCI Nitrogen nyligen höjde priset på kalciumammoniumnitrat med 27 procent i Tyskland. Yara har också höjt sina franska priser.

Enligt kartläggningen har CF Fertilisers chockhöjt sina priser i Storbritannien. Copa-Cogeca betraktar prishöjningarna som ett tecken på att den avskärmade europeiska gödselmarknaden inte fungerar.

Skyddad marknad

Marknaden är koncentrerad och skyddas sedan långa tider med antidumpningstullar för den utländska konkurrensen, kritiserar Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen. Detta gäller särskilt tullen mot ammoniumnitrat från Ryssland.

Enligt Pesonen har antidumpingsåtgärderna mot Ryssland varit i kraft i hela 23 år, vilket är en ovanligt lång tid i sådana sammanhang. Tullarna försämrar de europeiska odlarnas konkurrenskraft i den internationella handeln.

De höga gödselpriserna i EU är en betydande kostnadsfaktor för producenterna, eftersom inköp av mineralgödsel svarar för omkring 45 procent av kostnaderna för produktionsmedel inom växtodlingen.

Det oaktat måste de europeiska producenterna sälja sina produkter till världsmarknadspris. Situationen är orättvis i internationellt perspektiv och belastar svårt producenternas ekonomi.

Copa-Cogeca har upprepade gånger krävt att EU-kommissionen ska skrota antidumpningstullarna mot Ryssland och avskaffa alla andra tullar och skatter på importen av gödselmedel.

Nu vänder sig Copa-Cogeca också direkt till medlemmarna i EU:s antidumpningskommitté med samma begäran. Ett nytt argument är den svåra torkan som drabbar växtodlingen i stora delar av Europa.

I skrivelsen inskärper Pekka Pesonen att det är chockerande och omoraliskt att gödselindustrin i EU kan fortsätta att dra nytta av sin monopolställning för att höja priserna på mineralgödsel inför följande säsong.

Kontroversiellt problemområde

Antidumpningstullarna mot mineralgödsel har länge varit en kontroversiell fråga i EU. Tullarna infördes på begäran av industrin efter en så kallad antidumpningsprocess från kommissionens sida.

Antidumpningsregler tillåts av världshandelsorganisationen WTO om de anses vara motiverade. Förutsättningen är att skadan av prisdumpning är större än nyttan för inhemska tillverkare och användare.

I regel initieras antidumpningsåtgärderna av den europeiska gödselindustrins lobbyorganisationer medan Copa-Cogeca har protesterat mot åtgärderna. Producenterna motiverar sitt motstånd med risken för interna prishöjningar i EU.

Lobbyorganisationen Fertilizers Europe gick under våren ut med häftig kritik mot Copa-Cogecas krav på en avveckling av den ryska antidumpningstullen. FE ifrågasätter logiken hos jordbrukarnas krav.

Enligt FE är det bara Ryssland, de arabiska gulfstaterna och USA som i egenskap av stora tillverkare betalar en EU-tull på i medeltal 6,5 procent. Övriga exportörer som Nordafrika, Karibien, stillahavsländerna samt Norge och Kanada är befriade från tull.

Det är svårt att förstå varför europeiska producenter vill stöda gödselindustrin i Ryssland, som skulle vinna mest på avskaffade tullar. Upp till 50 procent av EU:s kväveimport är tullfri, hävdar EF:s generaldirektör Jacob Hansen i ett pressmeddelande.