Jordbruk EU Marknad

Tyskland och Frankrike vill trygga agrarbudgeten

Frankrike och en lång rad EU-länder opponerar sig mot kommissionens planerade nedskärningar i jordbruksbudgeten. Frankrike varnar för dramatiska konsekvenser för jordbruket om förslaget antas.

Tyskland stannade till en början utanför alliansen. Efter ett möte mellan Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner och hennes franska kollega Stéphane Travert har båda länderna nu enats om att dra åt samma håll i frågan om CAP och dess budget.

Gemensam linje mot nedskärningar

Därmed har de två starkaste EU-länderna enats om riktningen. I en gemensam kommuniké bekänner sig Tysklands och Frankrikes jordbruksministerier till samma målsättning – att upprätthålla EU:s jordbruksbudget på oförändrad nivå efter 2021.

Dokumentet presenterades på EU:s ministermöte senaste vecka. Tyskland och Frankrike efterlyser en snabb lösning för EU:s långtidsbudget för perioden 2021-2027. Båda länderna avvisar planerna på nedskärningar.

Ministerierna i Tyskland och Frankrike betonar att nedskärningar i CAP inte är förenliga med de stigande förväntningarna på jordbruket. Därför är det självklart att budgeten måste bibehållas på en oförändrad nivå, trots att antalet medlemsländer minskar till 27.

Enligt ett pressmeddelande från det tyska jordbruksministeriet ser minister Julie Klöckner optimistiskt på möjligheterna att nå en balans mellan ett modernt och uthålligt jordbruk och en rimlig utkomstnivå för jordbrukarna.

Klöckner och Travert vill hålla fast vid en europeisk jordbrukspolitik som bygger på två pelare. De anser emellertid att EU-kommissionens CAP-förslag inte ger tillräckliga garantier för en nödvändig förenkling.

Ministrarna kritiserar det föreliggande Hogan-förslaget för att ge medlemsländerna alltför lösa tömmar för konkreta åtgärder. Den gemensamma europeiska basen skulle inskränkas till lösa mål och ramar för politiken.

Klöckner och Travert efterlyser en rimlig ersättning för miljöåtgärder på gårdarna. De medger att stöden i viss mån borde omfördelas till förmån för familjejordbruken. Å andra sidan borde medlemsländerna frivilligt få besluta om stödtaken.

En lång rad EU-länder välkomnade det tysk-franska initiativet på ministermötet senaste vecka. Mer än 20 medlemsländer motsätter sig nedskärningar i EU:s jordbruksbudget, påpekade jordbruksminister Stéphane Travert.

Hogan välkomnar budgetinitiativet

Agrarkommissionär Phil Hogan välkomnade det tysk-franska initiativet. Han noterade att ministrarna i de ledande EU-länderna har uttryckt en klar vilja att ställa mer pengar till jordbrukets förfogande.

Nu får vi hoppas att ministrarna kan övertyga sina regeringar att strategin är riktig. Om detta lyckas, får vi hoppas att andra medlemsländer följer exemplet. Det vore lyckligt om vi skulle enas redan före slutet av året, kommenterade Hogan.

Han vädjade till alla medlemsländer och EU-parlamentet att axla sitt ansvar i frågan. Nu ligger bollen hos dem, sade Hogan och bekände att han i egenskap av agrarkommissionär givetvis vill hålla budgeten intakt, fastän kommissionen kräver nedskärningar.

I en videointervju för tidningen Politico uttryckte Hogan nyligen sin tillförsikt om snabba budgetförhandlingar mellan rådet, parlamentet och kommissionen. Han ser goda chanser för att institutionerna ska enas om långtidsbudgeten före europavalet i maj nästa år.