Jordbruk Marknad

Ålandsmejeriet höjer priserna för att undvika nödslakt

Från den 1 augusti höjde Ålandsmejeriet ÅCA avräkningspriset till sina 17 mjölkgårdar genom att införa ett säsongtillägg under perioden augusti-oktober. Därmed ökar betalningen till gårdarna med 8-9 procent. Senare i augusti höjer ÅCA butikspriserna på sina produkter med hopp om att på årsbasis få in 200.000 euro till mejeriets ägare.

Det höjda avräkningspriset blir enligt vd Johannes Snellman ett nödvändigt men ändå inte tillräckligt tillskott för att gårdarna ska klara fodersituationen.

Styrelseordföranden Stefan Rumander påpekar att ÅCA måste motverka nödslakt av kor, eftersom det annars tar flera år innan mjölkinvägningen åter uppnår nuvarande volymer. Och volym behövs för att mejeriet ska klara efterfrågan och täcka sina fasta kostnader.

– Vi utgår också från att pågående diskussioner med landskapsregeringen utmynnar i någon form av stöd för mjölkgårdarna, säger Rumander.

Vill bromsa lägre mjölkproduktion

Prishöjningarna sker för att underlätta för djurägare och motverka de effekter på kort och lång sikt som årets svåra torka medfört.

– Vi vill ha mera mjölk till Ålandsmejeriet och ett första steg är att försöka förhindra att produktionen sjunker ytterligare på våra nuvarande gårdar, påpekar Rumander.

Han konstaterar att Ålandsmejeriet och de 17 leverantörsgårdarna ”lever i symbios”. Går det bra för mejeriet går det bra också för gårdarna.

Under de tuffa åren med mjölkkris till följd av bland annat det ryska importstoppet sänktes mjölkpriset till producenterna, men de senaste åren har en återhämtning skett.

Men nu har torkan slagit hårt hårt och förorsakar omfattande merkostnader för djurägarna både för foder och bevattning och leder dessutom till sjunkande mjölkproduktion när det inte finns tillräckligt med foder.

Upp till 5 procent högre butikspriser

Eftersom också andra insatsvaror som exempelvis drivmedel blivit dyrare försöker mejeriet också hjälpa sina leverantörer genom att tidigarelägga planerade prishöjningar för mejeriets produkter. Justeringarna sker från mitten av augusti och i vissa fall något senare.

– Det handlar om några få cents höjning per produkt. Vi tror att både åländska och övriga konsumenter vill bidra till mätta och glada djur, levande gårdar och öppna landskap på Åland, säger ÅCA:s vd Johannes Snellman.

Sammantaget beräknas höjningen beroende på produktgrupp bli mellan 2 och 5 procent och ge de åländska mjölkgårdarna ca 200.000 euro på årsbasis förutsatt att mejeriets försäljningsvolym inte sjunker.

Bra genomslag för nya yoghurtsmaker

I ett pressmeddelande konstateras att Ålandsmejeriets första halvår har utvecklats planenligt.

De nya yoghurtsmakerna Aronia-Lingon samt Hallon-Granatäpple-Rödbeta har mottagits mycket väl av konsumenterna. Samma gäller nyheterna från bageriet Ålandsbagarn.

Sommarmånaderna och hösten är viktiga försäljningsmånader för företaget och därmed för mjölkgårdarna som äger mejeriet.

– Vi är tacksamma för alla ålänningar och övriga som väljer att handla åländskt, säger Johannes Snellman.