Livet på landet

Reseplaneringstjänst för
skärgårdstrafik överförs till
opas.matka.fi-sidan

Reseplaneringstjänsten för landsvägsfärje- och förbindelsebåtstrafiken överförs till opas.matka.fi-sidan efter årsskiftet, meddelar NTM-centralen i Egentliga Finland.

NTM-centralen kommer inte längre att upprätthålla skärgårdstrafikens tidtabellsinformation i lautta.net-tjänsten efter 1.1.2023.

Tjänsten opas.matka.fi är en dörr till dörr-reseplaneringstjänst som tillhandahålls av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Tjänsten kombinerar transportformer och visar olika resealternativ.

Trafikanterna svarar för rutt- och tidtabellsinformationen i tjänsten. Landsvägsfärjornas och förbindelsebåtarnas position kan ses via Fintraffics trafikläget-tjänsten.

Tidtabellerna för landsvägsfärjor och förbindelsebåtar finns även på trafikanternas nätsidor.