Jordbruk

Villkoren om ersättning
för djurens välbefinnande
har publicerats

De förbindelsevillkor som berättigar till ersättning för djurens välbefinnande har publicerats. Villkoren ändras i viss mån, meddelar Livsmedelsverket.

Det är en bra idé att läsa dem noggrant, eftersom innehållet i åtgärderna har förändrats även om namnet på åtgärden är detsamma som förr.

Målet för ändringarna är att förbättra djurens välbefinnande mer generellt och att göra en mer övergripande bedömning av välbefinnandet.

En välbefinnandeplan är ett obligatoriskt krav för att man ska få ersättning för djurens välbefinnande. I välbefinnandeplanen ingår en utfodringsplan som baserar sig på foderanalyser. Välbefinnandeplanen ska lämnas in tillsammans med ansökan.

Mallar för välbefinnandeplan finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Åtgärderna i förbindelsen ska genomföras från kalenderårets början, och djuren ska hållas ända till årets slut.

Ansökningstiden är troligtvis 9.1-2.2.2023

Förbindelsevillkoren finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. De är indelade i en allmän del och djurslagsspecifika villkor (nötkreatur, får och getter, svin, fjäderfän).

Tiden för att ansöka om ersättning för djurens välbefinnande uppskattas vara 9.1-2.2.2023. På webbplatsen livsmedelsverket.fi informeras närmare om öppnandet av ansökan, när de nationella förordningar som anknyter till ersättningen har behandlats i statsrådets allmänna sammanträde.