Arkiv

GDT-mjölkindexet steg till rekordnivå

Den internationella mejeriplattformen Global Dairy Trade nådde den högsta noteringen sedan sju år under den senaste mjölkauktionen i Nya Zeeland. Under hösten har GDT-indexet fortsatt att stiga på grund av den starka globala efterfrågesituationen.

SLC - Slc 75 Hosnejsning
Video visar SLC:s historia

I den historikvideo som spelats in under hösten bjuder SLC på en tillbakablick över centralförbundets 75-åriga historia i form av intervjuer, videon, ljudupptagning och fotografier från SLC:s arkiv. Videon visades även under SLC:s digitala 75-årsjubileumsfest i början av december.

Agritechnica flyttas till november 2023

Den stora tyska maskinmässan Agritechnica flyttas igen framåt på grund av den nya pandemivågen i Tyskland och hela Europa. Om allt går bra ska följande mässa arrangeras den 12 till 18 november 2023 i Hannover.

Landsbygdspolitiska rådet: Landsbygden måste beaktas i de nya välfärdsområdena

Landsbygdspolitiska rådet tog vid sitt möte den 7 december 2021 ställning till välfärdsområdesvalet och organiseringen av välfärdsområdena. I sitt ställningstagande betonar rådet särskilt utvärderingen av välfärdsområdenas strategiarbete och beslutens återverkningar på landsbygden.

Stamvårdande jakt på varg inleds i början av 2022

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en förordning som tillåter stamvårdande jakt på varg från och med ingången av 2022.

SLC - Taxonomi
En majoritet av EU-länderna förespråkar taxonomi för skogen

En majoritet av EU:s medlemsländer har antagit de kontroversiella klimatkriterierna för miljöklassificering av investeringar, den så kallade taxonomin. Beslutet om kriterier för hållbar skogsförvaltning väntas få kännbara konsekvenser för skogsbruket.

Får-, get- och svinregistrets kontaktuppgifter förändras

Kontaktuppgifter till får-, get- och svinregistrets kundservice, som Livsmedelsverket upprätthåller, förändras från och med 1.1.2022.

SLC - Arsbok2020 Parmar Lf
Beställ SLC:s årsbok 2020

SLC:s årsbok, som samlar centralförbundets och de regionala producentförbundens årsberättelser från 2020 inom en och samma pärm, har utkommit.

Brittiska farmare söker samarbete med EU-bönder

De fyra största farmarorganisationerna i Storbritannien vill intensifiera samarbetet med EU:s bönder. Organisationerna efterlyser stärkta relationer med EU och vill samarbeta på områden som handeln, matstandarder, forskning och innovation.

Insändaren: Vem har missförstått vad?

Under min utbildning på 80-talet fick jag lära mig grunderna om fotosyntesen, kolets kretslopp kolbindning m.m. men när jag läst och hört debatten om jordbrukets klimatpåverkan eller klimatavtryck som jag hellre vill kalla det, har jag märkt att något är fel, skriver Anders Sundqvist.

SLC - Slc75 2
Hela livsmedelskedjan måste reagera på lönsamhetskrisen

När SLC:s fullmäktige förra fredagen samlades till ordinarie höstmöte i Helsingfors väckte jordbrukets lönsamhetskris diskussion. Rekordlåga skördar i kombination med höga prisförhöjningar på så gott som alla produktionsinsatser har försatt många gårdar i en svår situation.

SLC - Lpx 168236
EFSA tror på fodertillsats som dämpar metanutsläpp

Företaget Royal DSM i Nederländerna har utvecklat en fodertillsats som kan reducera metanutsläppen från kor med en fjärdedel. Den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA utgår från att tillsatsen fungerar och är trygg att använda.