Jordbruk Maskin & teknik

Agritechnica flyttas
till november 2023

Den stora tyska maskinmässan Agritechnica flyttas igen framåt på grund av den nya pandemivågen i Tyskland och hela Europa. Om allt går bra ska följande mässa arrangeras den 12 till 18 november 2023 i Hannover.

För ett par veckor sedan meddelade arrangörerna för den gröna veckan i Berlin att årets arrangemang kortfristigt skjuts fram till 2023 på grund av det svåra pandemiläget. Nu följer Agritechnica exemplet.

Agritechnica har redan inhiberats en gång och flyttades då framåt till februari 2022. Nu har pandemiläget i Tyskland och Europa på nytt försämrats till den grad, att det ter sig omöjligt att arrangera en mässa av denna storleksklass nästa vinter.

Enligt huvudarrangörerna Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) och VDMA Landtechnik fyller rambetingelserna för arrangemanget inte längre säkerhetskraven. Det kan också bli svårt för besökarna att ta sig till Hannover.

Det är redan andra gången som Agritechnica måste inhiberas. Den senaste upplagan av mässan arrangerades i februari 2019 med 450.000 besökare. Efter den ofrivilliga pandemipausen detta år, hoppades arrangörerna på fortsättning vintern 2022.

Tyvärr måste vi nu medge att planerna sprack, konstaterar DLG:s VD Reinhard Grandke. Den skärpta pandemisituationen i kombination med de aktuella inskränkningarna för offentliga arrangemang sätter stopp för mässan.

Vi har fastställt att det är bli omöjligt att planera en mässa av denna omfattning redan i november nästa år. Efter otaliga diskussioner med utställare och partner har vi definitivt skrinlagt Agritechnica, tillägger Grandke.

Arrangörerna beklagar situationen med tanke på mässans betydelse för alla praktiska jordbrukare och tillverkare av maskiner, redskap och ny teknik för det moderna jordbruket. Det är viktigt för besökarna att få uppleva tekniken på ort och ställe.

En liten tröst är det digitala utbudet som Agritechnica redan har tjuvstartat med i november. Fram till slutet av mars 2022 har allmänheten möjlighet att informera sig om utbudet via den digitala plattformen DLG Connect.

Under tiden koncentrerar sig mässarrangörerna på följande upplaga av Agritechnica och hoppas på bättre tider. DLG står för Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, som har arrangerat utställningen ända sedan 1887.