Yatraff 20211207 154622
Under träffen fördes också fram att behovet av agrologer och skogsbruksingenjörer är stort. FOTO: Fredrik Grannas
Jordbruk Skogsbruk SLC

ÖSP träffade YA:s
naturbruksutbildare

I förra veckan träffades ÖSP och Yrkesakademin i Österbotten (YA) naturbruksutbildare. Tidigare i höst har samma diskussion förts med Optima.

På YA i Gamla Vasa finns naturbruksutbildningarna, där kan man idag studera lantbruk, skog, trädgård samt natur och miljö som är en nystartad utbildning.

Med jämna mellanrum får ÖSP samtal om kvaliteten på utbildningen. Det gäller bland annat utbildningens innehåll, schemaläggning och praktiken.

Detta framfördes och diskuterades på träffen med YA. Utbildarna lyfte upp problematiken som den nya läroplanen fört med sig, studerandena har ett större ansvar för sina studier än tidigare. Även resursbristen och de förändringarna som sker då det gäller finansieringen och studiesystemet är utmanande.

Primärproduktionen är stark i Österbotten och ska det så förbli måste det finns kompetenta personer för framtidens behov. Det är viktigt att utbildningen inom våra branscher är högklassig på alla nivåer.

Under träffen fördes också fram att behovet av agrologer och skogsbruksingenjörer är stort och att de som nu studerar på andra stadiet skall uppmuntras till att studera vidare på tredje stadiet.