Sohlberg 1
Sebastian Sohlberg har varit SLC:s representant i förhandlingarna om branschavtalet för sockerbetsbranschen 2022. Man har förhandlat fram två olika ettåriga avtal. ARKIVFOTO
Jordbruk SLC

Odlarna och Sucros är överens
om ett branschavtal för nästa år

I mitten av veckan nådde odlarna och Sucros en överenskommelse om ett branschavtal för sockerbetsbranschen 2022.

Sebastian Sohlberg är SLC:s representant i förhandlingarna.

– Vi har förhandlat fram ett ettårigt avtal med ett fast pris och ett med rörligt pris, säger han.

När det gäller det fasta priset är det fråga om en trestegsmodell där tonpriset höjs med 1 euro först, därtill får man 1 euro när man höjer odlingsarealen till 2022 med minst 10 procent jämfört med vad man odlat 2021. Dessutom kan man få ytterligare 50 cent om man höjer odlingsarealen med 30 procent.

Grundpriset för 2022 blir alltså 27,00 euro.

I modellen med rörligt pris fungerar det hela på ett annat sätt. Där utgår man från ett garantipris på 24,50 euro och så har man igen möjlighet att i bästa fall, bland annat med en förhöjning av odlingsarealen, att få ett tonpris på 29,50 euro.

– När Sucros årsresultat blir klart  så fastställs sedan det slutliga priset för den här modellen, säger Sohlberg.

De befintliga treåriga avtalen fortsätter som förut. Utbetalningarna kommer i framtiden (p.g.a. den nationella tillämpningen av UTP-direktivet) att ske snabbare än tidigare och det är leveranstidpunkten som avgör. September månads leveranser betalas ut 28.10, oktober 30.11, november 28.12, december 30.1 nästa år.

Sockerbetornas transportsystem är samma år 2022 som år 2021. Transporterna är oförändrade för 2022, gränsen för gårdspris är samma 160 kilometer som tidigare.

Mentorskapspengen fortfarande kvar

Mentorskapspengen finns kvar och med den kan man ännu värva en ny odlare med minst 10 hektar odlingsareal så får man in 2.000 euro på kontot.

– Summan 2.000 euro borde ju ändå kunna motivera, det är helheten som avgör oavsett vilka vägar de kommer in, säger Sohlberg.

I det rådande världsläget är det här ett steg i rätt riktning. Här finns möjligheter till en merbetalning och att vara med på marknaden också nästa år.

– Odlarna anser att det är bra med en ny jordbruksdirektör för Sucros i Fanni Heinonen och välkomnar henne till diskussioner för att utveckla branschen, säger Sohlberg.

Vidare tackar han den konsulent som gett odlarna betjäning på svenska, Sakari Malmilehto, och hoppas att man också i fortsättning kan få det.

– Avslutningsvis jobbar vi för att få fram mera rådgivning och fältvandringar för odlarna på svenska, säger Sohlberg.