Arkiv

SLC - Oppsjon
Kökar satsar lokalt för ökad inflyttning

Skärgårdskommunen Kökar med 236 invånare satsar seriöst för att öka ”bobarheten” och på det sättet skapa förutsättningar för ökad inflyttning.

SLC - Luckhuggning
Avverkningarna inom kontinuerlig beståndsvård ökade en aning

Avverkningarna med metoder för kontinuerlig beståndsvård har ökat något. Mängden luck- och plockhuggning, som används i kontinuerlig beståndsvård, har ökat speciellt i norra Finland och i torvmarksskog. Ändå utgjorde andelen sådana avverkningar fortfarande bara 2,7 procent av alla avverkningar som anmälts 2020.

SLC - Solkraft1
Stort intresse för solkraft på djurgårdar i Österbotten

Intresset för solkraft har ökat mycket på djurgårdar i Österbotten. De två senaste åren har närmare femtio investeringsbeslut godkänts av NTM-centralen i landskapet. En av de som har investerat i solpaneler är mjölkproducenten Johannes Stenmark i Överpurmo.

SLC - Vaxth1
Invandringsarbetskraften livsviktig för näringslivet i Närpes

Tusentals personer från andra länder har genom åren kommit till Närpes för att arbeta inom växthussektorn. Utan dem hade branschen – och hela regionen – aldrig utvecklats som den gjort. Det säger växthusodlarna Johanna Smith och Joakim Strand.

SLC - Rybsingrediens
EU godkände rybsingrediens som nytt livsmedel

EU-kommissionen har godkänt Avena Nordic Grain Oy:s rybsingrediens som nytt livsmedel. Avena Nordic Grain hör till Apetitkoncernen som nu kommer att fortsätta utvecklingsarbetet kring den nya ingrediensen, meddelar koncernen i ett pressmeddelande.

SLC - Hkscankina
HKScan och Atria med i EU-finansierat exportprojekt till Kina

HKScan och Atria kommer att delta i ett EU-finansierat exportprojekt som ska göra finländska och europeiska köttprodukter mera kända i Kina, meddelar Ruokatieto Yhdistys ry. Ruokatieto där HKScan och Atria är medlemsföretag har beviljats närmare tre miljoner euro för att genomföra en informationskampanj på den kinesiska marknaden om svin- och fjäderfäkött.

SLC - 2020 05 08 Ks Reaktor D850 0650
Onlinekurs i regenerativt jordbruk för en hållbar och lönsam matproduktion

Onlinekursen i regenerativt jordbruk är en ny och gratis webbkurs som kombinerar jordbrukets lönsamhet och det praktiska miljöarbetet. Kursen har utvecklats av Baltic Sea Action Group (BSAG), IT-företaget Reaktor som är känd för sin Elements of AI -kurs, och ett omfattande och mångsidigt nätverk av samarbetspartner.

SLC - Taxonomi
EU-förslag till taxonomi hotar jord- och skogsbruket

Begreppet ”taxonomi” är ett nytt inslag i EU-jargongen som introducerades halvt i smyg under hösten 2020. I praktiken ska taxonomin klassificera hållbara investeringar för klimatmålen, men kriterierna kan bli ett hot mot jord- och skogsbruket.

Ledarsticket: Ny prissättningsmodell för Valios bönder

Från och med början av januari har Valio tagit i bruk en ny prissättningsmodell. Det här är en form av avtalsproduktion och avtalsproduktion inom lantbruket är till fördel (också) för bonden, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Taxonomi
Taxonomi

Ledaren: Kan 2021 bli året då klimattåget vänder?

Kina tar initiativet i kampen mot klimatförändringen. Och för ett långsiktigt arbete mot klimatförändringen är det knappast en dålig sak. Om det sker till priset av någonting annat lär vi bli varse senare, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Buteostart
Dispens för betningsmedlet Buteo Start FS 480

Betningsmedlet Buteo Start FS 480 för vårrybs och vårraps har fått dispens för våren 2021 av Kemikalieverket Tukes, meddelar Avena Nordic Grain Oy. Dispensen gäller industriell betning under tiden 18.2-17.6 2021.