Rapport2 1
Den regionala variationen i vårsåddens framskridande är stor. Nästan allting är sått i Nyland, Egentliga Finland och delar av Tavastland och Birkaland. Längst från mål är man i Mellersta Finland, Lappland, Norra Savolax och Norra Karelen. FOTO: Christoffer Thomasfolk
Jordbruk

Vårsådden långt hunnen
och tillväxten är snabb

Vårsådden har framskridit med fart. I södra och västra Finland är största delen av vårspannmålen redan i jorden. Endast i Lappland är vårbruket ännu i sin början. I Lappland har översvämningar försenat vårbruksstarten. Sådden har framskridit med verkligt god fart sedan andra veckan i maj. Vädret blev varmare och åkrarna torkade upp bra, vilket gav fart åt vårsådd och gödselspridning, uppger ProAgria i sin växtodlingsrapport.

Vårbruket håller i huvudsak normal tidtabell, men i Södra Österbotten och ställvis i västra Finland ligger man ungefär en vecka efter normal tidtabell och i Uleåborgsregionen två dagar efter normal tid.

Vårbruket har framskridit bra och spannmålen har skjutit brodd. Regn finns redan på önskelistan, då åkrarna ställvis är mycket torra.

Regn skulle trygga en god bråddskjutning, men också tillväxten på vallar och höstsådda grödor.

Sådden i huvudsak slutförd i söder

Den regionala variationen i vårsåddens framskridande är stor. Nästan allting är sått i Nyland, Egentliga Finland och delar av Tavastland och Birkaland. Längst från mål är man i Mellersta Finland, Lappland, Norra Savolax och Norra Karelen.

Bland stråsäd är vete och havre till största delen sådda. Mest kvar att så finns det för korn och rybs, för kornets del särskilt i Mellersta Österbotten, Lappland och Norra Karelen.

Den tidiga potatisen är satt i hela landet, men i Mellersta Finland pågår arbetet ännu. Fukten och värmen försnabbar potatisens utveckling, vilket tidigarelägger nypotatisutbudet i butiker och på torg.

Sättningen av sommar-, lager- och stärkelsepotatis har inletts. Sockerbetssådden är slutförd i hela landet. I delar av Egentliga Finland har det förekommit skorpbildning till följd av hårda regn, vilket har lett till omsådd.

Ogrässituationen är sedvanlig. Loppor som äter spannmål har plågat bråddarna denna vår. Mest skador av loppor rapporteras i Tavastland, Birkaland, Nyland och Egentliga Finland. Loppornas skador minskar skördeutsikterna och försämrar starten för broddarna, särskilt i torra förhållanden.

Gässen är en annan stor plåga. Särskilt i Norra Karelen har man varit tvungen att så om vårsådda grödor, höstgrödor och vallar, då gässen i vissa fall har befriat åkern från all växtlighet. Detta innebär betydande ekonomiska förluster för gårdarna.

Rapport2 2
Vårbruket har framskridit bra och spannmålen har skjutit brodd. FOTO: Antonia Husberg

Stor variation i höstgrödorna

Höstgrödorna mår relativt väl i hela landet. Övervintringen har lyckats bäst i Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland. Höstrågen har klarat sig bäst i hela landet.

Övervintringen har varit sämst i Uleåborgstrakten och Norra Karelen. I Uleåborgsregionen förorsakade en snöfri period i januari förluster, särskilt för råg.

Bland höstgrödorna har höstoljeväxterna klarat sig sämst, men det finns skiften med god övervintring i Tavastland och Birkaland.

Variationen är störst för höstvete. I de österbottniska landskapen och Norra Karelen finns det luckor i höstvetet som lappas med vårvete. Dessutom har gässen förorsakat betydande förluster på höstsäd i Norra Karelen.

Kumminets övervintring har varit god i nästan hela landet.

Vallarna har övervintrat relativt bra i hela landet. Gödsling och kompletteringssådd av vallarna är i huvudsak slutförda och regn finns nu på önskelistan.

Gässen har plågat också vallarna, särskilt i Södra och Norra karelen.

Inhemska bär på examensfesterna

Det varma vädret har påskyndat utvecklingen av grönsaker och bär. I södra och västra Finland har man skördat jordgubbar från växthus under flera veckors tid.

Särskilt i söder, men även de mellersta delarna av landet, har åkrarna torkat och saknar redan regn eller bevattning. För bär på friland rapporteras inte nämnvärda övervintringsskador.

De första jordgubbsblommorna har slagit ut på friland i landets södra delar och blomningen inleds också under duk i mellersta delarna av landet. Det varma vädret har också lockat fram skadegörare och på jordgubbar har man ställvis observerat rikligt av spinnkvalster.

Hallonblomningen har redan pågått i veckor i tunnlarna och det har redan bildats kart. I år kommer vi sannolikt att ha inhemska jordgubbar och hallon på examensfesterna.

Utvecklingen är snabb även på friland för båda hallon och jordgubbar. Röda vinbär blommar på många ställen och svartvinbärsblomningen håller på att inledas.

Äppelträden börjar blomma de närmaste dagarna i södra Finland och plommonen är redan i full blom. Pollinerarna rör sig rikligt.

Rapport2 3
Skörden av sparris har inletts i söder, liksom skörden av rabarber och knipplök. Skörden av primörer förväntas komma igång på allvar i början av juni. FOTO: Mia Wikström

Sparrissäsongen som bäst

Sådd och plantering av grönsaker kunde inledas i ungefär normal tidtabell och plantornas utveckling har varit god i värmen. Utvecklingen av kålväxter och isbergssallat har varit snabb i södra och västra Finland.

Det varma vädret har också gynnat skadegörare och bland annat på kål har man observerat loppor som äter av bladen.

I Mellersta Finland har man redan planterat ut grönsaksplantor. Sådd av ärter, sommar- och lagermorot, kålrot, rödbeta och palsternacka pågår och är på slutrakan i söder.

Skörden av rabarber, knipplök och sparris har inletts i söder och skördeperioden börjar vara inne i toppfasen nu. Skörden av primörer förväntas komma igång på allvar i början av juni.

Gurk- och tomatbestånden i Närpesregionens växthus är i bra skick tack vare det soliga vädret.